عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

عقد هبه

رجوع از هبه

امروز در خصوص توضیحاتی از عقد هبه در خدمت شما هستیم.

گاهی یک شخص به دیگری  مالی را به رایگان می بخشد .

در عرف به این عمل نیکو هدیه دادن می گوییم .

اما در اصطلاح حقوقی این عمل نوعی عقد است.

 طبق قانون ، برخی از موضوعات مربوط به آن پیش بینی شده است .

در اصطلاح حقوقی به این عمل عقد هبه می گوییم .

می خواهیم با مفهوم این عقد در قانون مدنی بیشتر آشنا بشویم .

به همین علت  عقد هبه چیست ، ارکان عقد هبه و شرایط صحت عقد هبه را مورد بررسی قرار خواهیم داد .

عقد هبه

عقد هبه چیست

طبق ماده 795 قانون مدنی ، عقدی است که به موجب آن ، یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می کند .

بر اساس ماده مذکور یک نفربه طور مجانی و رایگان مالی را به کسی می بخشد اما در عوض چیزی دریافت نمی کند .

این عقد در حقوق هبه نام دارد .

در عرف زمانی که کسی بطور رایگان چیزی را به شخصی بخشد ، به آن هدیه می گویند .

البته نکته مهم این است که غالبا با تنظیم سند هبه نامه، منعقد می گردد، به دو نوع است . اول معوض و دوم غیر معوض است . که در در رابطه با هبه معوض و غیر معوض نیز بطور جداگانه در مقاله ای برای شما توضیح خواهیم داد.

ارکان عقد هبه

مرسوم است که برای بررسی کردن عقود ، ابتدا ارکان آن عقد بررسی شود .

اینگونه ، می شود اطلاعات بهتری راجع به آن عقد بدست آورد.

مثلا در عقد مذکور ، می توانیم سه رکن را مورد بررسی قرار دهیم .

که عبارت است از :

واهب ؛ شخصی است که مالی را به طور رایگان به شخصی بخشد .

متّهب ؛  کسی که به موجب این عقد مالی را به دست می آورد .

عین موهوبه ؛ مالی که در این عقد به مالکیت دیگری در می آید .

حتما بخوانید:

انواع وصیت نامه

شرایط صحت

بر اساس مقررات قانونی عقد مذکور در صورتی به طور صحیح واقع می شود که عین موهوبه قبض شود.

و همچنین اثبات آن، زمانی ممکن است  که متهب یا منتقل الیه ، عین موهوبه را قبض کند.

قبض کردن به معنای دریافت مال می باشد .

بر همین اساس ، این عقد در صورتی صحیح واقع شده است که مال به دست گیرنده برسد.

 پس در صورتی که مال به دست گیرنده نرسیده باشد ، هنوز عقد به طور تمام و کمال به وقوع نپیوسته است.

 و واهب یا کسی که مال را بخشیده است ، می تواند آن را پس بگیرد .

البته در هر زمانی هم که واهب بخواهد ، می تواند از هبه رجوع کند مگر موارد استثنایی.

رجوع از هبه یعنی مالی را که بخشیده است پس گیرد . در واقع از آن جهت که یک عقد جایز است ، واهب می تواند با شرایطی ، در دادگاه دعوای رجوع از هبه مطرح کند .

اخبار حقوقی:

تاکید کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز بر خشونت پرهیزی در عرصه عمومی

پیام بگذارید

X