مرور زمان چیست

مرور زمان چیست
مرور زمان چیست

مرور زمان چیست

مرور زمان موضوع بحث امروز ما است.

مقصود از مرور زمان سپری شدن مدتی است که طبق قانون پس از گذشت آن مدت شخص دیگر حق اقامه شکایت را ندارد و دیگر متهم مورد تعقیب قرار نمی گیرد

و اگر حکم قطعی کیفری صادر شده باشد متوقف می گردد و دیگر اجرا نمی شود.

به عبارت دیگر هر زمان که رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی مدتی متوقف گردد یا به تعویق بیفتد آن جرم دیگر مورد رسیدگی قرار نمی گیرد

و اگر به آن رسیدگی شده است حکم قطعی اجرا نمی گردد

و در این جا است که حقوق دانان می گویند جرم مشمول مرور زمان شده است.

مروز زمان قبل از وقوع انقلاب اسلامی

در زمان حکومت پهلوی و قبل از وقوع انقلاب اسلامی در ایران مرور زمان به طور گسترده ای در قانون پیش بینی شده بود و

حتی در جرمی مانند اعدام نیز مروز زمان داشتیم که به ترتیب زیر بود:

  1- بیست سال برای حکم اعدام و حبس دائم.
2- پانزده سال برای حبس جنایی درجه یک و دو.
3- ده سال برای احکام حبس جنحه‌ای که مدت آن بیش از یک سال باشد.
4- پنج سال برای سایر احکام جنحه‌ای.
5-دو سال برای احکام خلافی.

مرور زمان بعد از انقلاب اسلامی ایران

بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران مرور زمان در قوانین کیفری ایران توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد و فقط در موارد جرایم تعزیری مرور زمان مورد قبول قرار گرفت و به چند دسته تقسیم گردید

مرور زمان تعقیب

این مروز زمان یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعدی که قانون مقرر می کند هیچ گونه تعقیبی صورت نگیرد یا اگر تعقیب صورت می گیرد منتهی به حکم قطعی نمی گرد .در این صورت می گوییم که جرم مشمول مروز زمان قرار گرفته است.

انقضای این مواعد به شرح زیر می باشد

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.

قرار جلب به دادرسی چیست

مرور زمان شکایت

آیا می دانید در جرایم تعزیری اگر ظرف مدت معینی از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکنید حق شما ساقط می گردد و دیگر حق شکایت ندارید؟

بسیاری از افراد از این قانون مطلع نیستند و حق خود را به راحتی از دست می دهند

به عنوان مثال جعلی اتفاق می افتد یا از سند مجعول به ضرر شخص استفاده می گردد یا خیانت در امانت اتفاق می افتد و افراد گمان می کنند که می توانند هر زمانی شکایت خود را مطرح کنند اما این گونه نیست و طبق قانون شما در جرایم تعزیری قابل گذشت باید ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت خود را مطرح کنید در غیر این صورت حق شکایت کیفری شما ساقط می گردد

فقط در صورتی این حق از بین نمی رود که اثبات کنید به دلایلی خارج از اختیار قادر به شکایت از طرف مقابل تان نبوده اید یا تحت سلطه معنوی یا فیزیکی طرف مقابل بوده اید و به علت این سلطه شکایت خود را در موعد مقرر مطرح نکرده اید.

اگر در این مدت نیز شخص فوت کند ورثه او در مهلت 6 ماه از تاریخ وفات باید شکایت خود را مطرح کنند.

به این مهلت، مرور زمان شکایت می گویند.

کیفرخواست چیست و در چه مواردی صادر می گردد

مروز زمان اجرای حکم

مروز زمان در مواردی اجرای احکام قطعی تعزیری را متوقف می کند یعنی حکم کیفری صادر می گردد اما به دلایلی اجرا نمی گردد که در این صورت با انقضای مدت هایی که در قانون بیان می شود و به شرح زیر می باشد مرور زمان رخ می دهد و دیگر حکم اجرا نمی شود

الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال

کار خود را به کاردان بسپارید

0998-1288800

021-88657789

021-58784

جرایمی که هیچ وقت مشمول مروز زمان قرار نمی گیرد

باید بدانید که بعضی جرایم به قدری مهم می باشند که هیچ گاه مشمول مروز زمان قرار نمی گیرد و از جمله این جرایم می توانیم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی اشاره کنیم.

مطالب تصادفی

رفع مسدودی چک برگشتی

وکالت محضری چیست

استعلام وکالت نامه وکیل دادگستری

پیام بگذارید

X