طلاق زن حامله

طلاق زن حامله
طلاق زن حامله

مطلب را با این سوال شروع می کنیم که طلاق زن حامله صحیح است؟

تفاوتی بین طلاق زن در زمان بارداری و غیر بارداری از نظر صحت آن ها وجود ندارد

که البته لازم است در این خصوص موارد مهمی را بدانید اما پاسخ سوال فوق همان طور که گفتیم صحیح می باشد.

از جمله تلخ ترین اتفاقات ناگوار در زندگی مشترک برای زن و مرد، اتمام زندگی و جدایی می باشد.

گاهی این اتفاق ناگوار در زمان بارداری زن اتفاق می افتد، طوری که زن و مرد قادر به زندگی با یکد یگر نیستند

و تصمیم به طلاق در این دوران می‌گیرند.

در این مطلب قصد داریم شرایط طلاق زن باردار و عده ی او را مورد بررسی قرار بدهیم.

پس با ما همراه باشید و برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه طلاق زن باردار با وکیل تخصصی طلاق با ما ارتباط برقرار نمایید.

درخواست طلاق

آیا زن باردار را می توان طلاق داد؟

برای طلاق زن حامله از نظر شرعی و قانونی مانعی وجود ندارد.

بنابراین در درخواست طلاق از طرف مرد و طلاق از طرف زن یا طلاق توافقی،

اگر زن باردار باشد، نیز می‌توانند به دادگاه خانواده مراجعه و حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش را دریافت کنند.

بنابراین درخواست طلاق و جدایی از زن حامله با درخواست طلاق در زمانی که زن باردار نیست،

شبیه به یکدیگر بوده و تنها تفاوت آن‌ها در مدت زمان نگهداری عده زن است. زیرا زن باردار باید بر اساس قانون حمایت از خانواده و موازین شرعی اسلام، تا زمان وضع حمل و زایمان، عده را حفظ  کند.

درخواست طلاق از طرف زن حامله

شرایط طلاق به درخواست زن شامل داشتن وکالت در طلاق ، عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، عسر و حرج زن ، غیبت شوهر بیش از 4 سال است که در صورتی که او بتواند صحت این مسائل را به دادگاه اثبات نماید،

حکم طلاق صادر می گردد و به استناد آن می توان از مرد طلاق گرفت.

در این بین، تفاوتی میان در خواست طلاق زن حامله و غیر حامله وجود ندارد

و اگر شرایط مذکور محقق شود ، و به دادگاه اثبات شود، او می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

طلاق توافقی در دوران بارداری

طرفین می توانند به هر دلیل که تمایل دارند، با توافق از یکدیگر جدا گردند

و این توافقات می تواند در مورد مهریه، حضانت و نفقه باشد.

و از این طریق برای گواهی عدم سازش به دادگاه رجوع می کنند و دادگاه هم این توافق را محترم و مورد تایید می داند.

اما  در صورت حامله بودن زن، زوجین باید در مورد موارد هزینه های زایمان، نفقه زن و حضانت فرزند توافق نمایند.

طلاق از طرف شوهر در زمان بارداری زن

طبق قانون ایران، مرد هر زمان که بخواهد می تواند به هر دلیل درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق کند،

حتی اگر زن مخالفت کند.

و تفاوتی میان احکام طلاق در زمان حاملگی و غیر حاملگی وجود ندارد

و بنابراین مرد می تواند به شرط پرداخت حقوق مالی زن باردار، او را طلاق بدهد.

طلاق از طرف مرد

شرایط طلاق زن حامله چیست؟

تنها تفاوت در شرایط جدا شدن از همسر باردار و غیر باردار این است

که در صورتی که زن و شوهر درخواست طلاق توافقی دارند، باید در مورد حضانت فرزند، هزینه های زایمان و نفقه زن تصمیم گیری و تعیین تکلیف نمایند.

مراحل طلاق توافقی

پیام بگذارید

X