تظاهر به وکالت
1

تظاهر به وکالت

تظاهر به وکالت تظاهر به وکالت موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. تا حالا با کسی برخورد کرده اید که ادعا می کند وکیل دادگستری است؟ اگر شخصی ادعا می کند که وکیل دادگستری است باید چه کنیم و به

ادامه مطلب
ملاحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا یعنی چه
1

ملاحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا یعنی چه

ملاحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا یعنی چه ملاحظه نظریه کارشناس و اظهار هر مطلبی نفیا یا اثباتا، احتمالاً در چند روز گذشته چنین ابلاغی به شما شده است که در حال مطالعه این مطلب هستید امروز با ما همراه باشید تا به سوال های شما

ادامه مطلب
دادگاه کیفری دو
1

دادگاه کیفری دو در چه مواردی رسیدگی می کند

دادگاه کیفری دو در چه مواردی رسیدگی می کند دادگاه کیفری دو و جرایمی که در این دادگاه مورد رسیدگی قرار می گیرد موضوع بحث امروز ما است. طبق قانون دادگاه های کیفری به چند دسته تقسیم می شوند و هرکدام رسیدگی به جرایمی خاص یا اشخاصی خاص را به

ادامه مطلب
بهترین وکیل تغییر نام
1

بهترین وکیل تغییر نام

بهترین وکیل تغییر نام آن چه مسلم است این است که در حال حاضر هیچ شخصی در انتخاب نام خود از بدو تولد نقشی ندارد. از همین جهت بعضی اشخاص نسبت به نام های انتخابی از طرف پدر و مادر خود عدم رضایت دارند و خواهان تغییر نام خود می

ادامه مطلب
سند مالکیت وراث
1

سند مالکیت وراث بدون کسر بهای ربع یا ثمن اعیانی

صدور سند مالکیت وراث بدون کسر بهای ربع یا ثمن اعیانی از آن جایی که مباحث مربوط این موضوع هم شامل نکات موجود در قوانین مربوط به ارث و برخی موارد دیگر نیز می باشد. برای فهم بهتر مطلب و آسان تر شدن آن موارد مربوط را در قالب نکاتی

ادامه مطلب
قرار رد دعوا
1

قرار رد دعوا یعنی چه

قرار رد دعوا یعنی چه قرار رد دعوا موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. بسیاری اوقات دادگاه در رایی که صادر می کند دعوا را قبول نمی کند و برای اشخاص این سوال پیش می آید که قرار رد دعوا

ادامه مطلب
چه پرونده هایی به دادگاه انقلاب می رود
1

چه پرونده هایی به دادگاه انقلاب می رود

چه پرونده هایی به دادگاه انقلاب می رود چه پرونده هایی به دادگاه انقلاب می رود، امروز با بحث درباره این موضوع در خدمت شما هستیم و سعی می کنیم به سوال های شما در این مورد پاسخ بدهیم. شاید نام دادگاه انقلاب اسلامی را در رسانه ها زیاد شنیده

ادامه مطلب
گواهی ولادت اتباع خارجی
1

گواهی ولادت اتباع خارجی

گواهی ولادت اتباع خارجی گواهی ولادت اتباع خارجی موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این مورد پاسخ می دهیم. بسیاری از اتباع خارجی که در ایران صاحب فرزند می شوند قاعدتاً و بر مبنای احساس پدری و وظیفه ای که در قبال فرزند خود احساس

ادامه مطلب
چه افرادی حق شرکت در مزایده را ندارند
1

چه افرادی حق شرکت در مزایده را ندارند

چه افرادی حق شرکت در مزایده را ندارند چه افرادی حق شرکت در مزایده را ندارند. امروز با این موضوع در خدمت شما هستیم و به سوال های شما در این مورد پاسخ می دهیم. مزایده روشی خاص برای فروش اموال توقیفی است. به عبارت دیگر مال در معرض فروش

ادامه مطلب
فسخ قرارداد به علت تدلیس
1

فسخ قرارداد به علت تدلیس

این مطلب در خصوص تایید فسخ قرارداد به علت تدلیس می باشد. مبنای حقوقی دادخواست در این مورد چیست؟ هر زمان که یکی از طرفین قرارداد (معمولا شخص فروشنده یا اجاره دهنده ) برای فریب دادن طرف دیگر، یک وصف موهوم وبی اساس را به ملک خود نسبت بدهد یا

ادامه مطلب
حقوق طرفین در جلسه مزایده
1

حقوق طرفین در جلسه مزایده

حقوق طرفین در جلسه مزایده حقوق طرفین در جلسه مزایده موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این مورد پاسخ می دهیم. دو طرف مزایده یعنی محکوم له و محکوم علیه (بدهکار و طبلکار) در جلسه مزایده دارای حقوقی هستند که باید قبل از جلسه به

ادامه مطلب
پرداخت های خارج از اجرای احکام
1

پرداخت های خارج از اجرای احکام

پرداخت های خارج از اجرای احکام پرداخت های خارج از اجرای احکام موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم. وقتی که پرونده به اجرای احکام مدنی می رود تمام اختلافات میان اشخاص پایان می پذیرد چرا که حکم در مرحله تجدیدنظر یا

ادامه مطلب
اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی
1

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی

اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی موضوع بحث امروز ما است و در مورد چالش هایی که در این زمینه وجود دارد صحبت می کنیم و سعی می کنیم به تعدادی از آنها پاسخ بدهیم چرا که دعوای الزام به تنظیم سند

ادامه مطلب
تجدید مزایده
1

تجدید مزایده یعنی چه

تجدید مزایده یعنی چه تجدید مزایده موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم. برای توضیح تجدید مزایده باید به سراغ اصطلاح دیگری به نام تنفیذ مزایده برویم و در خصوص آن توضیحات لازم را ارایه کنیم تا از مقایسه این دو متوجه

ادامه مطلب
وکیل خانم
1

وکیل خانم-02158784

در صورت نیاز به مشورت با وکیل خانم با شماره های ما در تماس باشید. تعداد زیادی از اشخاصی که با مسائل حقوقی مواجه اند برای حل مشکلات حقوقی خود به دنبال متخصص حقوقی دعاوی خانواده هستند ، وکیل خانم با ارائه ی بهترین راهکار نظر به تخصص و تجربه

ادامه مطلب
بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال
1

بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال

بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال موضوع بحث امروز ما است. بعد از وصول پرونده به اجرای احکام مدنی روند اخذ استعلام ها برای اجرای حکم شروع می شود. در این میان بعضی اوقات شخص بدهکار اقدام به معرفی مال به اجرای احکام مدنی

ادامه مطلب
مهر و موم ارث و میراث
1

مهر و موم ارث و میراث+ وکیل متخصص مهر و موم

مهر و موم ارث و میراث+ وکیل متخصص مهر و موم مهر و موم ارث و میراث موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این زمینه پاسخ می دهیم. یکی از امور مهمی که برای نگه داری از ارث و میراث و ترکه شخص متوفی ضروری

ادامه مطلب
اجازه پدر در ازدواج دختر باکره
1

اجازه پدر در ازدواج دختر باکره

اجازه پدر در ازدواج دختر باکره اجازه پدر در ازدواج دختر باکره موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم. یکی از موانعی که بعضی اوقات در راه ازدواج دو شخصی که یکدیگر را دوست دارند قرار می گیرد اجازه پدر در ازدواج

ادامه مطلب
وکیل متخصص جعل و استفاده از سند مجعول
1

وکیل متخصص جعل و استفاده از سند مجعول

وکیل متخصص جعل و استفاده از سند مجعول وکیل متخصص جعل و استفاده از سند مجعول موضوع بحث امروز ما را تشکیل می دهد و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم. ابتدا اندکی در مورد دعوای جعل و استفاده از سند مجعول در دادگاه و دادسرا صحبت

ادامه مطلب
وکیل خیانت در امانت
1

وکیل خیانت در امانت

وکیل خیانت در امانت وکیل خیانت در امانت موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این مورد پاسخگو هستیم. یکی از مهم ترین صفات اخلاقی که در تمامی مکاتب اخلاقی و دینی بر آن تاکید ویژه ای می شود، امانت داری است. در قرآن کریم نیز بر

ادامه مطلب
تفهیم اتهام به شاهد و مطلع
1

تفهیم اتهام به شاهد و مطلع

تفهیم اتهام به شاهد و مطلع تفهیم اتهام به شاهد و مطلع موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم. بسیاری از ما سوال می کنند که به عنوان شاهد یا مطلع به دادسرا احضار شده اند و نگرانی این را دارند آیا

ادامه مطلب
خلع ید با سند عادی
1

فروشنده ملک را تحویل نمی دهد

فروشنده ملک را تحویل نمی دهد فروشنده ملک را تحویل نمی دهد. سوالی که بسیاری از خریداران مطرح می کنند و از ما در مورد راه حل آن سوال می پرسند. در کشور ما ملک و املاک و خانه و آپارتمان جایگاه بسیار خاصی دارد چرا که اکثر افراد پس

ادامه مطلب
صلح عمری برای همسر
1

صلح عمری برای همسر چیست؟

صلح عمری به همسر همکاری صلح، یکی از اهم قراردادهایی است که در حوزه قانون مدنی مورد توجه قرار می‌گیرد. صلح، به دلیل کاربردهای گسترده‌ای که در رفع اختلافات و جلوگیری از بروز آنها بین افراد دارد، به طور معمول به عنوان یکی از مادران سایر قراردادها و توافقات در

ادامه مطلب
خیار عیب
1

خیار عیب

خیار عیب خیار عیب موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم. بسیاری اوقات اشخاص اجناسی می خرند که معیوب می باشد در حالی که ضمن معامله چنین فکری نمی کردند و چه بسا اگر از معیوب بودن کالا با خبر بودند اصلاً

ادامه مطلب
توقف اجرای حکم
1

توقف اجرای حکم

توقف اجرای حکم را زمانی می توانیم به درستی درک کنیم که شرایط و چارچوب های مربوط به آن را به درستی مورد بررسی قرار دهیم. توقف اجرای حکم در چه صورت ممکن است؟  تنها در صورتی امکان پذیر است که دادگاه یا نهاد قضایی نسبت به آن دستور لازم

ادامه مطلب
نکاتی که دفاتر اسناد رسمی در صدور اجراییه طبق رای وحدت رویه ۷۹۴ موظف به رعایت آن هستند
1

اگر فروشنده در روز تنظیم سند در دفتر خانه حاضر نشد چه کنیم

اگر فروشنده در روز تنظیم سند در حاضر دفترخانه حاضر نشد چه کنیم. اگر فروشنده در روز تنظیم سند در حاضر دفترخانه حاضر نشد چه کنیم و چه اموری باید انجام بدهیم تا بتوانیم در دادگاه از خودمان دفاع کنیم. اصولا فروشنده و خریدار در مبایعه نامه عادی که در

ادامه مطلب
گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی
1

گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی

گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی گواهی ولادت ویژه اتباع خارجی موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این مورد پاسخ می دهیم. مهم ترین مدرک هویتی اتباع خارجی حاضر در خاک ایران گواهی ولادتی می باشد که ثبت احوال صادر می کند و مدت کوتاهی بعد از

ادامه مطلب
1

نحوه تحقیق از شهود در دادسرا و دادگاه

نحوه تحقیق از شهود در دادسرا و دادگاه نحوه تحقیق از شهود در دادسرا و دادگاه موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این مورد پاسخ می دهیم. 1-احضار شاهد یا مطلع به دادگاه چگونه است؟ 2-اگر شاهد به علت بیماری و یا علتی دیگر قادر به

ادامه مطلب
تقسیم نامه چیست
1

تقسیم نامه چیست؟

تقسیم نامه چیست؟ همانطور که اطلاع  دارید این قرارداد زمانی مورد استفاده قرارد می‌گیرد که اصولا یک زمین مشاع ساخته شود و چند شریک دارد و بعد برای اینکه هر کدام  از شرکا بتوانند سهم خودشان را از واحد های مذکور مشخص نمایند تا بتوانند در آن دخل و تصرف

ادامه مطلب
1

نحوه تقسیم ارث زن و شوهر به زبان ساده

نحوه تقسیم ارث زن و شوهر به زبان ساده  نحوه تقسیم ارث زن و شوهر به زبان ساده موضوع بحث امروز ما است. در این مقاله در مورد تمام فرض هایی که زن و شوهر از یک دیگر ارث می برند صحبت می کنیم. با ما در ارتباط باشید 021-58784

ادامه مطلب
دعوای تقابل یعنی چه
1

دعوای تقابل یعنی چه

دعوای تقابل یعنی چه؟ هنگامی که در مقابل دعوای مطرح شده دعوایی اقامه شود دعوای تقابل اتفاق می افتد. در اصطلاح حقوقی و قانونی دعوا به معنای مطالبه حق و حق خواهی و همچنین تثبیت است. پس گاهی اوقات در مقابل این حق خواهی طرف مقابل نیز مدعی حق می

ادامه مطلب
اطاله دادرسی یعنی چه
1

اطاله دادرسی یعنی چه

اطاله دادرسی در تعریف به معنای طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه و دادسرا و مراجع شبه قضایی است. که سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد . باید توجه داشت که امر قضا و مسئله خطیر دادرسی و رسیدگی به پرونده ها از حساسیت

ادامه مطلب
الزام شوهر به برگزاری مراسم عروسی
1

الزام شوهر به برگزاری مراسم عروسی

الزام شوهر به برگزاری مراسم عروسی الزام شوهر به برگزاری مراسم عروسی موضوع بحث امروز ما می باشد. آیا خانواده زن و زوجه می تواند شوهر و خانواده پسر را مجبور به برگزاری مراسم عروسی کند؟ سوال دیگری که در این میان دارای اهمیت می باشد این است که آیا

ادامه مطلب
حق توکیل چیست
1

حق توکیل چیست؟

حق توکیل چیست؟ پیچیدگی ها و تشریفات اداری مختلف، مشغله های کاری، نبود آگاهی و اشراف کامل به قوانین و مقررات حاکم، این ها مجموعه عواملی هستند که اشخاص تمایل دارند که در صورت بروز مشکل حقوقی و البته تشریفات اداری به یک وکیل رجوع نمایند و پیگیری و حل

ادامه مطلب
بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال
1

تفتیش منازل و اماکن

تفتیش منازل و اماکن تفتیش منازل و اماکن موضوع بحث امروز ما است و در این مورد صحبت می کنیم که قوانین حاکم بر این مورد چیست و مقام های قضایی و ضابطین دادگستری تحت چه شرایطی می توانند اقدام به تفتیش منازل و اماکن کنند مطابق قانون تفتیش و بازرسی

ادامه مطلب
اقرارنامه ازدواج
1

اقرارنامه ازدواج

اقرارنامه ازدواج گاهی اوقات پیش می آید که زن و مردی با یک دیگر وارد رابطه می شوند و به اصطلاح ارتباط می گیرند اما واقعه ی ازدواج خود را ثبت نمی نمایند. که این مسئله ممکن است بنا به دلایل مختلف به علت عدم تمایل زن یا مرد باشد.

ادامه مطلب
توقیف مال نزد شخص ثالث
1

توقیف مال نزد شخص ثالث یعنی چه

توقیف مال نزد شخص ثالث یعنی چه توقیف مال نزد شخص ثالث یعنی چه و چه شرایطی دارد. موضوع بحث امروز ما در این خصوص می باشد. بعضی مواقع در واحدهای اجرای احکام اشخاصی که در صدد اجرای حکم می باشند اظهار می کنند که بدهکار مال یا طلبی نزد

ادامه مطلب
ثبت ملک توسط اتباع بیگانه
1

ثبت ملک توسط اتباع بیگانه

ثبت ملک توسط اتباع بیگانه طبق قوانین ایران، شخصی که دارای تابعیت ایران نیست اعم از این که تابعیت کشوری دیگر را دارد و یا این که اصلا بدون تابعیت باشد بیگانه محسوب می گردد. این روزها بیشتر کشورها حق تملک اموال منقول و غیرمنقول را شناسایی کرده اند، با

ادامه مطلب
توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد چگونه است
1

توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد چگونه است

توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد چگونه است توقیف ملکی که سابقه ثبتی ندارد چگونه است. امروز با بحثی در این مورد همراه شما هستیم. مطابق قانون همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد او موظف است ظرف ده روز مفاد آن را به اجرا بگذارد  یا ترتیبی برای پرداخت

ادامه مطلب
وکیل نوجوانان
1

وکیل نوجوانان

معرفی وکیل برای کودکان اطفال و نوجوانان جهت ارتباط با بهترین وکیل جهت رسیدگی به جرایم رده سنی بالا با شماره های ما تماس بگیرید: 021-58784 021-88657789 09981288800 زمانی که با پرونده اطفال و نوجوانان مواجه شدید 2 راه حل دارید که یکی پیگیری توسط وکیل جرایم اطفال و نوجوانان

ادامه مطلب
اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم
1

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم. امروز با بحثی در این مورد در خدمت شما هستیم. بعد از وصول پرونده توسط اجرای احکام مدنی، دادورز و قاضی اجرای احکام مدنی تلاش فراوانی برای اجرای

ادامه مطلب
چگونه اجراییه چک بگیرم
1

چگونه اجراییه چک بگیرم

چگونه اجراییه چک بگیرم چگونه اجراییه چک بگیرم. در ادامه با ما همراه باشید تا شما را از قوانین جدید چک آگاه کنیم و بدانید که دیگر نیاز به را های طولانی برای نقد شدن چک های برگشتی خود نمی باشید و با راه حلی که قانون جدید چک پیش

ادامه مطلب
وکیل مزایده
1

وکیل متخصص مزایده

وکیل متخصص مزایده برای مشاوره با وکیل متخصص مزایده با شماره ی 021-88657789 یا 021-58784 تماس بگیرید. مزایده یکی از روش‌هایی است که در علم حقوق برای فروش و انتقال مالکیت بعضی دارایی‌ها استفاده می گردد که در انواع مختلف صورت می‌گیرد: در عمومی، دولت یا مراجع قضایی دارایی‌های خود

ادامه مطلب
تنظیم قرارداد
1

تنظیم قرارداد

روش تنظیم قرارداد می‌تواند سرنوشت اشخاص، شرکت‌ها و کسب و کار‌ها را تغییر بدهد. قرارداد‌ها به دو صورت شفاهی و کتبی تنظیم می گردند. علل عمده مشکلات و اختلافات موجود در حوزه کسب و کار‌ها عدم تنظیم قرارداد به صورت کتبی می باشد. قرارداد‌های کتبی هم گاهی به علت عدم

ادامه مطلب
مزایده دوم
1

مزایده دوم

مزایده دوم مزایده دوم موضوع بحث امروز ما است و به این سوال پاسخ می دهیم که آیا برگزاری مزایده دوم قانونی است یا نه؟ آیا برگزاری مزایده دوم باید به درخواست محکوم له (طلبکار) باشد یا اجرای احکام راساً می تواند نسبت به برگزاری آن اقدام کند؟ مزایده اول

ادامه مطلب
شرایط مزایده
1

شرایط مزایده

شرایط مزایده شرایط مزایده موضوع بحث امروز ما است و در این مورد صحبت می کنیم که قبل از مزایده و هنگام برگزاری مزایده و بعد از برگزاری مزایده چه شرایط و قوانینی باید رعایت شود تا جریان مزایده به صورت صحیح پیش برود تا در نهایت منجر به بی

ادامه مطلب
تفهیم اتهام به شاهد و مطلع
1

تحت نظر یعنی چه + حقوق شخص تحت نظر

تحت نظر یعنی چه + حقوق شخص تحت نظر تحت نظر یعنی چه؟ شاید در مراجعه به کلانتری و آگاهی و دادسرا بشنوید که می گویند متهم تحت نظر است و برای شما این سوال پیش بیاید که تحت نظر است چه معنایی دارد؟ برای درک این معنا ابتدا باید

ادامه مطلب
دعوای ابطال سند رهنی
1

دعوای ابطال سند رهنی

دعوای ابطال سند رهنی در راستای سوالات بی شمار شما بزرگواران در خصوص مبحث ابطال سند رهنی و شرایط آن و نکات دیگر پیرامون این مطلب بر آن شدیم تا این نوشتار را برای شما قرار دهیم. پس تا انتها مطلب را به دقت بخوانید و در صورتی که سوالی

ادامه مطلب
تعهدات تسهیلات گیرنده در قرارداد مشارکت مدنی بانک
1

اقاله املاک بانک ها و استرداد وثایق تملیکی

اقاله املاک بانک ها و استرداد وثایق تملیکی اقاله املاک بانک ها و استرداد وثایق تملیکی به مالکان قبلی آنها موضوع بحث امروز ما است. بانک ها و بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر تمامی بانک ها را بر عهده دارد در مواردی برای برقراری انصاف و عدالت میان اشخاص

ادامه مطلب
دعوای مزاحمت از حق
1

دعوای مزاحمت از حق

دعوای مزاحمت از حق افراد حق دارند که برای کارهای خود مستقل باشند و از هرگونه مزاحمتی که از طرف دیگران ایجاد می شود، محافظت شوند. دعوای رفع مزاحمت از حق، یکی از مباحث حقوقی است که در آن این حقیقت بررسی می شود که آیا افراد حق دارند که

ادامه مطلب
تهاتر چیست
1

تهاتر چیست

تهاتر چیست تهاتر چیست. امروز با این بحث در خدمت شما هستیم. تهاتر در لغت نامه به معنای ادعای دو شخص می باشد که ادعای هر دو طرف باطل می باشد اما در حقوق ایران تهاتر یکی از اقسام سقوط تعهدات می باشد و به معنای سقوط متقابل دیون دو

ادامه مطلب
تقسیم تما ترک یعنی چه
1

تقسیم ماترک یعنی چه

تقسیم ماترک یعنی چه یکی از روش های قانونی پیش مورد پیش بینی برای تقسیم اموال باقی از متوفی میان وراث محسوب می شود. در واقع به حالتی می گویند که توسط آن این امکان به وراث داده می شود که بتوانند بر اساس قانون، توافق و یا وصیت نامه

ادامه مطلب
پرداخت های خارج از اجرای احکام
1

تبدیل تعهد یعنی چه

تبدیل تعهد یعنی چه تبدیل تعهد یعنی چه، امروز با بحثی در این مورد در خدمت شما هستیم. یکی از اصطلاحات مهم در قراردادها که علت سقوط تعهد نیز می باشد تبدیل تعهد است. متاسفانه افراد جامعه ما تا زمانی که دچار مشکل نشوند به وکیل و کارشناس حقوقی مراجعه

ادامه مطلب
1

دلایل تجدیدنظرخواهی

دلایل تجدیدنظرخواهی دلایل تجدیدنظرخواهی موضوع بحث امروز ما می باشد. فلسفه وجود مرجع تجدیدنظر جایز الخطا بودن انسان ها است و با توجه به این عامل دستگاه قضایی باید امکانی فراهم کند که تمامی دعاوی دو بار مورد قضاوت قرار بگیرد و البته قاضی که رایش در معرض نقد و

ادامه مطلب
احضار متهم
1

تجدید جلسه یعنی چه

تجدید جلسه یعنی چه تجدید جلسه یعنی چه، موضوع بحث امروز ما در این خصوص می باشد. آغاز روند دادرسی از زمانی است که شما یا وکیل تان نسبت به ارایه دادخواست اقدام می کنید. بعد از وصول دادخواست به دادگاه اگر مدیر دفتر و دادگاه دادخواست را کامل تشخیص

ادامه مطلب
معاینه محل و تحقیقات محلی چیست
1

معاینه محل و تحقیقات محلی چیست

معاینه محل و تحقیقات محلی چیست معاینه محل و تحقیقات محلی چیست، موضوع بحث امروز ما را تشکیل می دهد. در بعضی موارد استماع شهادت شهود می تواند برای درک واقعیت های حاکم بر پرونده بسیار موثر باشد در مواردی نیز اگر قاضی واقعیت های حاکم بر پرونده را خود

ادامه مطلب
مقررات قسم خوردن در دادگاه
1

چگونه در برابر شهادت دروغ از خودمان دفاع کنیم

چگونه در برابر شهادت دروغ از خودمان دفاع کنیم چگونه در برابر شهادت دروغ از خودمان دفاع کنیم. امروز با این بحث در خدمت شما هستیم. شهادت به معنای خبر از واقعه ای است که شاهد به طور اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوا در جریان آن قرار

ادامه مطلب
ثبت ازدواج موقت یا صیغه
1

ثبت ازدواج موقت یا صیغه

ثبت ازدواج موقت یا صیغه ثبت ازدواج موقت یا صیغه موضوع بحث امروز ما است در نظام حقوقی کشورمان با توجه به قوانین ازدواج در اسلام دو نوع ازدواج دائم و موقت پیش بینی شده است اکثر مقرراتی که در نظام حقوقی ما پیش بینی شده است در مورد نکاح

ادامه مطلب
ایرادات در دعاوی
1

وکیل آنلاین

وکیل آنلاین بعضی از مردم نمی دانند که می توانند مشاوره حقوقی آنلاین از یک وکیل دریافت نمایند. وکلا در حال حاضر خدمات بیشتری به صورت آنلاین ارائه می دهند، از جمله مشاوره. اگر به مشورت حقوقی نیاز دارید، اولین جایی که باید شروع کنید می توانید از راه موسسات

ادامه مطلب
در چه شرایطی می توانیم قرارداد را فسخ کنیم.
1

در چه شرایطی می توانیم قرارداد را فسخ کنیم.

در چه شرایطی می توانیم قرارداد را فسخ کنیم. امروز با این بحث در خدمت شما هستیم. فسخ قرارداد یکی از موارد سقوط تعهدات می باشد که اکثراً به وسیله خیارهایی که در قانون پیش بینی می شود محقق می گردد. معنای خیار خیار در فرهنگ لغت به معنای اختیار

ادامه مطلب
گواهی انحصار وراثت چیست؟
1

گواهی انحصار وراثت چیست؟

گواهی انحصار وراثت چیست؟ در این نوشتار شما می خوانید که : ارث چیست؟ طبقات آن کدامند؟ موانع ارث کدامند؟ اگر یکی از وراث فوق کند چه می شود؟ گواهی انحصار وراثت چیست؟ طبق مواد ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی به معنی مال یا حقی است که پس از مرگ

ادامه مطلب
دادخواست نفقه
1

دادخواست نفقه

در این نوشتار یک نمونه دادخواست نفقه برای شما قرار می دهیم ، اما لازم است که حتما اطلاعاتی در خصوص این مبحث دست آورید تا بتوانید به درستی این تقاضا را از محضر دادگاه داشته باشید. نفقه شامل چه موادی می شود؟ اگر قرار باشد طبق مواد قانونی پاسخ

ادامه مطلب
چه کسی باید دستمزد کارشناس را پرداخت کند
1

مستحق للغیر در آمدن مبیع یعنی چه؟

مستحق للغیر در آمدن مبیع یعنی چه؟ امروز در این مطلب قصدر داریم به سوال فوق به طور کامل باسخ بدهیم. ئر صورتی که بس ار خواندن مطلب هنوز سوال بی باسخی در ذهنتان باقی بود و یا نیاز به مشاوره با وکیل متخصص ملکی داشتید از طریق شماره های

ادامه مطلب
مسدودی مبلغ چک
1

مسدود کردن مبلغ چک

مسدود کردن مبلغ چک در این مطلب قصد داریم سوالات پرتکرار شما بزرگواران در خصوص مسدود کردن مبلغ چک را پاسخ دهیم. در صورتی که پس از خواندن مطلب مجددا سوالی داشتید با ما در تماس باشید. یا سوالات خود را زیر همین مطلب از ما بپرسید. در زمان کافی

ادامه مطلب
الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت در قرارداد مشارکت در ساخت
1

الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت در قرارداد مشارکت در ساخت

الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت در قرارداد مشارکت در ساخت الزام مالک به ارایه اصل سند مالکیت در قرارداد مشارکت در ساخت موضوع بحث امروز ما است. هنگام انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت سازنده و مالک هر کدام تعهداتی را به عهده می گیرند تا پروژه به سرانجام

ادامه مطلب
گواهی انحصار وراثت چیست؟
1

وکیل برای گرفتن ارث

وکیل برای گرفتن ارث مسائل مربوط به ارث در جامعه ما بسیار فراگیر است و اکثر دعاوی خانوادگی را بحث ارث پوشش می‌دهد خانواده‌هایی که معمولاً سر مسائل مربوط به ارث به مشکل برخورد نمایند به علت آگاهی نادرستی که در خصوص مسائل مربوط به ارث و موانع آن دارند

ادامه مطلب
شکایت از صاحب خانه به علت افزایش اجاره بها
1

شکایت از صاحب خانه به علت افزایش اجاره بها

شکایت از صاحب خانه به علت افزایش اجاره بها شکایت از صاحب خانه به علت افزایش اجاره بها موضوع بحث امروز ما است. طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهاي املاک مسکونی که کلیات آن در جلسه علنی مورخ ۱۴0۱/۴/۱ به تصویب رسید، در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و

ادامه مطلب
شکایت از بازپرس
1

شکایت از بازپرس

شکایت از بازپرس بازپرس مسئول رسیدگی به دعاوی قضایی و یافتن متهمان و بازجویی از آن ها است. محل کار بازپرس عمدتاً در دادسرا است. با دستور دادستان بازپرس روند رسیدگی به را شروع می کند و روش وقوع جرم و اثبات و یا رد اتهام مجرمان را تعیین می

ادامه مطلب
وکیل متخصص ضمانت نامه بانکی
1

وکیل متخصص ضمانت نامه بانکی

وکیل متخصص ضمانت نامه بانکی وکیل متخصص ضمانت نامه بانکی موضوع بحث امروز ما است. فایده ضمانت نامه بانکی تا چند سال قبل ضمانت نامه بانکی فقط در دعاوی بین الملل و در تجارت بین الملل کاربرد داشت اما امروزه در حقوق داخلی نیز بسیار پرکاربرد می باشد به نحوی

ادامه مطلب
وکیل بانکی
1

وکیل بانکی متخصص

وکیل بانکی تخصصی به دنبال وکیل بانکی متخصص می گردید؟ ما بهترین و متخصص ترین وکیل در این حوزه را به شما معرفی خواهیم کرد. جهت ارتباط با وکیل متخصص عدل گر با سال ها تجربه و پرونده های بسیار در این زمینه ، از طریق شماره ی 58784-021 با

ادامه مطلب
تصرف عدوانی چیست
1

تصرف عدوانی چیست ؟

تصرف عدوانی چیست؟
یک موضوع حقوقی است که متشکل است از دو واژه تصرف و عدوان.
تصرف این معنا را دارد که هر شخص بتواند مالی که به خودش اختصاص داردرا  از منظر قانون برایش هر تصمیمی بخواهد بگیرد.
این دعوا، چه در بعد کیفری و چه در بعد حقوقی، از دعاوی مبتلا به می باشد.

ادامه مطلب
در چه شرایطی می توانیم قرارداد را فسخ کنیم.
1

تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین

تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین تایید فسخ معامله به قصد فرار از دین موضوع بحث امروز ما است. یکی از دعاوی که این روزها فراوان در دادسرا و دادگاه مشاهده می کنیم دعوای معامله به قصد فرار از دین می باشد. بدهکاری که به محض مشاهده قرائن

ادامه مطلب
الزام به تنظیم سند ملک مشاع
1

الزام به تنظیم سند ملک مشاع

الزام به تنظیم سند ملک مشاع هنگامی که شخصی ، مال غیر منقولی را خریداری کند و یا به روشی دیگر ، مثل به ارث رسیدن ، مالک آن شود، در ابتدا ، باید سند مالکیت مربوط به آن را به نام بزند و در این خصوص ، تفاوتی میان

ادامه مطلب
بازداشت بدهکار با وجود معرفی مال
1

تشدید قرار تامین کیفری

تشدید قرار تامین کیفری تشدید قرار تامین کیفری، موضوع بحث امروز ما است. ابتدا باید بگوییم که اخذ تامین نامتناسب از متهم سبب محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا است به عبارت دیگر امکان شکایت از بازپرس متخلف و مقام قضایی متخلف در دادسرای انتظامی قضات وجود دارد. شکایت از قاضی

ادامه مطلب
فروش مال غیر چیست
1

فروش مال غیر چیست؟

فروش مال غیر چیست؟ در بین انسان ها اغلب اوقات انسان هایی بسیار سودجو وجود دارند که می‌خواهند مسیر صدساله را در یک شب طی کنند. و برای رسیدن به خواست خود از هر نیرنگی استفاده می کنند، یکی از این حیله ها فروش مال غیر است. ما در این

ادامه مطلب
سوگند بتی چیست
1

سوگند بتی چیست؟

سوگند بتی چیست؟ زمان صحبت از دلایل اثبات دعوا در حقوق ، از سوگند به عنوان یکی از مهم ترین این ادله صحبت به میان میاید . سوگند را می توان به اقسام و انواع متفاوتی تقسیم بندی کرد که در تقسیم بندی مرسومی که از انواع سوگند قضایی در

ادامه مطلب
کلاهبرداری در معامله
1

شکایت از مهندس ناظر

مراجع صالح جهت طرح شکایت از مهندس ناظر کدامند؟ مجازاتهای انتظامی آن ها چیست؟ دلیل اصلی محکومیت‌های قضائی و انتظامی مهندسان که باعث شکایت از مهندس ناظر ساختمان، طراح و مجری می‌شود چه می باشد؟ بررسی ورود خسارت مالی و جانی به اشخاص ثالث در اثر تقصیر مهندس ناظر. مواردی

ادامه مطلب
برای ترک انفاق
1

برای ترک انفاق چه نکاتی را باید بدانیم

مدارک لازم برای ترک انفاق چیست؟ دادگاه صالح به رسیدگی این دعوا کجاست؟ فرق نفقه با دعوای ترک انفاق چیست؟ در دادگاه برای ترک انفاق چه بگوییم؟ این ها همه سوالاتی هستند که پیرامون مباحث دعوی مذکور برای ترک انفاق پیش می آیند. در این مطلب قصد داریم به پاسخ

ادامه مطلب
ترک انفاق یعنی چه
1

ترک انفاق یعنی چه

ترک انفاق یعنی چه؟ اکنون که شما این مطلب را می خوانید احتمال آن می رود که یا خودتان و یا آشنایانتان در خصوص ترک انفاق و مباحث مربوط به دعاوی خانوادگی سوال دارید. وکلای متخصص عدل گر در این صفحه به صورت رسمی اعلام می دارند که در خصوص

ادامه مطلب
وکیل قرارداد
1

وکیل قرارداد-متخصص قراردادها

وکیل قرارداد از جمله خدمات گروه وکلای عدل گر تنظیم قرارداد ها ، بررسی و اصلاح متن قرارداد و امور مربوط به آن می باشد. در مواردی نیز شما می توانید از حضور وکیل در جلسات خود بهره مند شوید ، به معنای این که این امکان وجود دارد هر

ادامه مطلب
دادگاه کیفری یک
1

شهادت شهود در دادسرا

شهادت شهود در دادسرا شهادت شهود در دادسرا موضوع بحث امروز ما است یکی از مهم ترین دلایل اثبات ادعا در دادسرا و دادگاه کیفری شهادت شهود می باشد که طبق قانون قبل از انقلاب اسلامی در موارد بسیاری مورد قبول قرار نمی گرفت و ارزش آن در نظام قضایی

ادامه مطلب
پابند الکترونیکی
1

پابند الکترونیکی

پابند الکترونیکی یکی از روش های کاهش آمار زندانیان و نظارت بر وضعیت محکومان این است که از ناظرهای الکترونیکی استفاده شود. پابندهای الکترونیکی از جمله همین روش ها که یکی از روش های نوین می باشند، است. اکنون سوالی که پیش می‌آید این است که پابند الکترونیکی چیست و

ادامه مطلب
وکیل برای گرفتن مهریه
1

وکیل برای گرفتن مهریه

وکیل برای گرفتن مهریه در این مطلب قصد داریم بهترین وکیل در زمینه دریافت مهریه را به شما معرفی کنیم. در صورتی که در مسیر اخذ مهر خود هستید لازم است بدانید که برای انتخاب وکیل برای گرفتن مهریه ابتدا شخص مورد نظر را برای سپردن این دعوی بیابید و

ادامه مطلب
تفهیم اتهام به شاهد و مطلع
1

قرار بازداشت موقت در چه مواردی صادر می گردد

قرار بازداشت موقت در چه مواردی صادر می گردد قرار بازداشت موقت موضوع بحث امروز ما است. از زمان آغاز تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا زمانی که تحقیقات مقدماتی خاتمه پیدا می کند باید به متهم دسترسی وجود داشته باشد چرا که مهم ترین قسمت تحقیقات در رابطه با متهم

ادامه مطلب
مهلت اعاده دادرسی
1

مهلت اعاده دادرسی-وکیل اعاده دادرسی

مهلت اعاده دادرسی در قانون برای هر روش اعتراضی نسبت به آرائی که از مراجع صادر می شوند مهلتی تعیین شده است. هم برای طرق عادی اعتراض و هم برای راه های فوق العاده اعتراض مواعدی وجود دارد. اعاده دادرسی یکی از راه های شکایت از احکام صادرشده از طرف

ادامه مطلب
تفهیم اتهام به شاهد و مطلع
1

قرار کفالت یعنی چه

قرار کفالت یعنی چه قرار کفالت یعنی چه، موضوع بحث امروز ما را تشکیل می دهد در نوشته های قبلی در مورد انواع قرار های تامین کیفری صحبت کردیم و بیان کردیم از زمان آغاز تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا زمانی که تحقیقات مقدماتی خاتمه پیدا می کند باید به

ادامه مطلب
اعاده دادرسی یعنی چه
1

اعاده دادرسی یعنی چه

اعاده دادرسی یعنی چه در این مطلب میخواهیم در خصوص سوال بالا و شرایط و همچنین نکات مهم آن سخن بگوییم. اگر پس از خواندن مطلب هنوز هم در این مورد سوالی در ذهنتان باقی بود و یا به هر دلیل نیاز به مشورت با یک وکیل متخصص داشتید، از

ادامه مطلب
کلاهبرداری در معامله
1

جرم پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی

در این مطلب قصد ما این است در خصوص جرم پیش فروش آپارتمان بدون سند رسمی سخن بگوییم. با ما همراه باشید تا در این زمینه آگاهی لازم را کسب کنید. در صورتی که پس از خواندن این مطلب سوالی داشتید و نیاز به یاری وکیل داشتید، وکلای عدل گر

ادامه مطلب
فک رهن خودرو
1

فک رهن خودرو

فک رهن خودرو به چه معناست؟ ما در این مطلب قصد داریم در خصوص فک رهن خودرو سخن بگوییم . در صورتی که در این خصوص نیاز به آگاهی دارید با ما همراه باشید. لازم به ذکر است بدانید وکلای عدل گر هم اکنون آمادگی خود را در جهت مشاوره

ادامه مطلب
تمکین عام و خاص یعنی چه
1

تمکین عام و خاص یعنی چه

تمکین عام و خاص یعنی چه تمکین عام و خاص به چه معنا است. در مواردی در حکم دادگاه مشاهده می کنیم که دادگاه ضمن صدور حکم به نفع مرد، زن را موظف به تمکین عام و خاص از مرد می کند و این سوال مطرح می گردد که مقصود

ادامه مطلب
عذر موجه متهم
1

الزام به ایفای تعهد قراردادی

الزام به ایفای تعهد قراردادی الزام به ایفای تعهد قراردادی موضوع بحث امروز ما است. در تمامی قراردادهایی که روزانه برای رفع نیازهای خود منعقد می کنیم مجموعه ای از تعهدات متقابل وجود دارد و در کمتر قراردادی است که فقط یک طرف تعهد به دوش بگیرد. مثلا یک نفر

ادامه مطلب
مسئولیت وراث نسبت به بدهکاری های متوفی
1

مسئولیت ورثه نسبت به دیون متوفی

مسئولیت ورثه نسبت به دیون متوفی مسئولیت ورثه نسبت به دیون متوفی موضوع بحث امروز ما است. حتما شما هم ضرب المثل هایی با مضمون زیر را شنیده اید. “هیچ کس را در قبر دیگری نمی گذارند” “هرکس را در گور خودش می گذارند” “هرکسی کار خودش، بار خودش، آتیش

ادامه مطلب
فسخ ازدواج توسط زن
1

فسخ ازدواج توسط زن

فسخ ازدواج توسط زن فسخ ازدواج توسط زن موضوع بحث امروز ما است. طبق قانون یکی از موارد انحلال ازدواج، فسخ ازدواج می باشد. فسخ ازدواج دارای ویژگی های خاصی است و سبب رفع ضرر از شخصی می گردد که فریب خورده یا با دیوانه ای ازدواج کرده است یا

ادامه مطلب
فسخ نکاح توسط مرد
1

فسخ نکاح توسط مرد

فسخ ازدواج توسط مرد فسخ ازدواج توسط مرد موضوع بحث امروز ما است. این فسخ دارای ویژگی های خاصی است و سبب دفع ضرر از شخصی می شود که فریب خورده یا با دیوانه ای ازدواج کرده است یا از شروط ضمن عقد ازدواجش تخطی شده است. شاید مهم ترین

ادامه مطلب
طلاق به علت پرداخت نکردن نفقه
1

طلاق به علت پرداخت نکردن نفقه

طلاق به علت پرداخت نکردن نفقه طلاق به علت پرداخت نکردن نفقه موضوع بحث امروز ما است. شاید نیاز به ذکر نباشد که در قانون مدنی جمهوری اسلامی  ایران حق طلاق با مرد می باشد و زن فقط در مواردی محدود که در قانون آمده است حق طلاق دارد طبق

ادامه مطلب
طلاق غیابی
1

طلاق غیابی

همراه شما هستیم با مطلب طلاق غیابی طلاق یکی از مسائل بسیار شایع در دنیای امروز و در جامعه ما است. در برخی موارد به دلیل مشکلاتی که برای زوجین و یا فرزندان در طول زندگی ایجاد گردیده، طلاق به عنوان یک مسکن و حتی درمان قطعی راهگشا خواهد بود.

ادامه مطلب
شرایط صدور ضمانت نامه بانکی
1

شرایط صدور ضمانت نامه بانکی

شرایط صدور ضمانت نامه بانکی شرایط صدور ضمانت نامه بانکی موضوع بحث امروز ما است و مقصود مواردی است که بانک ها باید در صدور ضمانت نامه برای اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت کنند. ضمانت نامه بانکی امروزه یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین اجرای قراردادها ضمانت نامه های بانکی

ادامه مطلب
وکیل سرقفلی
1

وکیل سرقفلی

امروز در این نوشتار درخصوص وکیل سرقفلی صحبت خواهیم داشت. مزیت های مراجعه به وکیل سرقفلی از آنجایی که وکیل سرقفلی دارای تجربه کافی در این زمینه و دعاوی حقوقی مربوطه می باشد، به خوبی از جریان دادرسی آگاهی دارد و همین موضوع باعث می شودوقت شما هدر نرود. و همچنین

ادامه مطلب
عفو رهبری شامل چه کسانی می شود؟
1

عفو رهبری در خصوص حوادث اخیر شامل چه کسانی می شود؟

می خواهیم بدانیم عفو رهبری شامل حال چه کسانی خواهد شد؟ عفو وقتی اتفاق می افتد که شخصی به حبس محکوم می شود، و  ملزم به تحمل مجازاتی طاقت فرسا است و ناچار می‌باشد مدتی را در زندان سپری نماید. اما این موضوع به این معنی نیست که او هیچ

ادامه مطلب
چک برگشتی جدید
1

چک برگشتی جدید

امروز در این نوشتار در خصوص مبحث چک برگشتی جدید همراه شما بزرگواران خواهیم بود. اجرایی شدن چک صیاد و نقل و انتقال آن از سال ۱۴۰۰ انجام گرفت. و این نوع سند جایگزین چک‌های قدیمی شد. طرفین موظفند در سامانه عضو شوند  و عملیات مربوط به صدور این سند

ادامه مطلب
خسارت بر هم زدن بدون دلیل نامزدی
1

آیا خسارت بر هم زدن بدون دلیل نامزدی قابل مطالبه است

آیا خسارت بر هم زدن  بدون دلیل نامزدی قابل مطالبه است خسارت بر هم زدن بدون دلیل نامزدی موضوع بحث امروز ما است. می دانیم که در ایران برای تشکیل زندگی و ازدواج مرد است که به خواستگاری زن می رود خانواده دختر و پسر درباره آینده این دو نفر

ادامه مطلب
طلاق از طرف مرد
1

طلاق از طرف مرد

امروز در خصوص طلاق از طرف مرد همراه شما عزیزان هستیم. بنا بر قانون مدنی ایران مرد می تواند هر موقع بخواهد زن را طلاق بدهد. اما به معنای چشم پوشی از حق و حقوق زن همراه با طلاق او  نمی باشد. لازم است مرد شرایطی را رعایت کند مانند

ادامه مطلب
اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرود چه کار کنیم
1

ابطال مزایده ثبتی چگونه صورت می گیرد

ابطال مزایده ثبتی چگونه صورت می گیرد ابطال مزایده ثبتی موضوع بحث امروز ما است. یکی از ویژگی های تنظیم سند رسمی و علل برتری تنظیم سند رسمی بر سند عادی این است که شما برای وصول مطالبات خود نیازی به مراجعه به دادگستری ندارید و می توانید از طریق

ادامه مطلب
تغییر سن
1

تغییر نام مذهبی

امروز در خصوص مبحث تغییر نام مذهبی همراه شما هستیم. در ابتدا لازم است پاسخ پر تکرار ترین سوالات مربوط به این موضوع را خدمت شما بدهیم. چه نام هایی قابل تغییر نیستند؟ طبق مقررات جاری اسامی و نام های معصومین مثل: محمد، علی، حسن، حسین، فاطمه، زهرا غیر قابل

ادامه مطلب
استرداد جهیزیه
1

وکیل در استرداد جهیزیه

دلایل مورد نیاز در استرداد جهیزیه وکیل استرداد جهیزیه موضوع بحث امروز ما است. جهیزیه یا جهاز به معنی اسباب و اثاثیه ای است که عروس با خود به خانه داماد می برد طبق قانون زن وظیفه ای برای تهیه جهیزیه بر عهده ندارد و برعکس این مرد است که

ادامه مطلب
موارد مراجعه به پزشکی قانونی
1

موارد مراجعه به پزشکی قانونی

موارد مراجعه به پزشکی قانونی سازمان پزشکی قانونی سازمانی مستقل زیر نظر قوه قضاییه می باشد. این سازمان به صورت تخصصی به کشف حقیقت در جرائم می پردازد . وظایف متعددی در این زمینه به دوش دارد. بدین جهت مراجعات بسیاری برای معاینات به این مرجع صورت می گیرد .

ادامه مطلب
سامانه استعلام محکومیت های مالی
1

سامانه استعلام محکومیت های مالی چیست+ طرز تصویری استفاده از سامانه استعلام محکومیت های مالی

سامانه استعلام محکومیت های مالی سامانه استعلام محکومیت های مالی چیست. موضوع بحث امروز ما در این خصوص می باشد. در گذشته ها که مراودات مالی مردم با یک دیگر اندک بود حساب و کتاب ها در دفاتری کوچک نوشته می شد و برحسب خوش قولی و بدقولی که از

ادامه مطلب
1

اختلافات ثبتی+رسیدگی در دادگستری

مرجع رسیدگی به اختلافات ثبتی اختلافات ثبتي در دو مرجع با صلاحیت ذاتي مجزا به صورت قانونی قابل رسيدگي می باشد. اول: آن دسته از دعاوی ثبتی كه رسيدگي به آن ها در صلاحیت ذاتي محاكم دادگستري است. دوم: دعاویی كه رسيدگي به آن ها در صلاحیت هيات نظارت و

ادامه مطلب
ابطال سند رسمی
1

شکایت از مستاجر برای اجاره دادن مال اجاره ای

شکایت از مستاجر برای اجاره دادن مال اجاره ای حالتی را در نظر بگیرید که با رعایت تمام نکات و شرایط انعقاد قرارداد اجاره این قرارداد را منعقد می کنید. در این صورت آیا مستاجر شما می تواند مورد اجاره را (برای مثال خانه ) را دیگری اجاره دهد ؟

ادامه مطلب
1

علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری

علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری شاید در  ابتدا تصور کنید که علل موجه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری یکی  هستند. اما این طور نیست  و تفاوت های مهمی بین آن ها وجود دارد. ما در این مطلب در ابتدا به تعریف علل موجه جرم و عوامل

ادامه مطلب
تعلیق اجرای مجازات چیست و چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند
1

تعلیق اجرای مجازات چیست و چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند

تعلیق اجرای مجازات چیست و چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند تعلیق اجرای مجازات چیست و چه کسانی می توانند از آن استفاده کنند. موضوع بحث امروز ما است. در مواردی که مجازات مقرر برای فرد مجرم جزء مجازات های شرعی حدود و قصاص و دیات نباشد قانون

ادامه مطلب
ادله اثبات دعوا چیست
1

ادله اثبات دعوی چیست

ادله اثبات دعوی چیست؟ زمانی که فعلی صورت گیرد و مورد شکایت واقع شود، شاکی لازم است اول آن فعل را با دلایلی که در جامعه و قانون مورد قبول است اثبات کند. سپس اگر شاکی نتواند جرمی را که بر شخص یا نهادی وارد کرده است، اثبات کند، اتهام

ادامه مطلب
جرم اعمال نفوذ چیست
1

جرم اعمال نفوذ چیست

جرم اعمال نفوذ چیست جرم اعمال نفوذ چیست؟ موضوع بحث امروز ما جرم اعمال نفوذ می باشد. اگر کسی به شما قول داده که دوست صمیمی اش در دادگستری می تواند مشکل شما را حل کند یا شخصی به شما وعده داده که کارمندی را در شهرداری می شناسد که

ادامه مطلب
تغییر سن
1

چطور فامیلیمو عوض کنم؟

چطور فامیلیمو عوض کنم؟ در پاسخ به سوال مطرح شده از جانب شما با عنوان : چطور فامیلیمو عوض کنم به شرح مباحث مربوطه در قالب مقاله ای کوتاه و کاربردی می پردازیم. از این روی در ادمامه ی مطلب با ما همراه باشید. از جمله حقوق والدین ، انتخاب

ادامه مطلب
چگونه دعوای الزام به اخذ پایان کار مطرح کنیم
1

الزام به اخذ گواهی پایان کار ساختمان

الزام به اخذ پایان کار چگونگی طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار موضوع بحث امروز ما است. در نوشته های قبلی اشاره کردیم که یکی از مدارک لازم جهت تنظیم سند قطعی در دفترخانه اسناد رسمی گواهی پایان کار یا عدم خلاف ساختمان می باشد. در مورد گواهی عدم

ادامه مطلب
اعسار از پرداخت مهریه توسط وکیل
1

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

اعسار  از پرداخت هزینه دادرسی موضوع این مطلب می باشد. دادخواهی و دادرسی در مراجع قضایی هزینه هایی را به دنبال دارد. یکی از این هزینه ها هزینه دادرسی است و درصورتی که شخص خواهان یا شاکی قادر به پرداخت این هزینه نیست، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه

ادامه مطلب
اعسار از پرداخت محکوم به
1

اعسار از پرداخت محکوم به

اعسار از پرداخت محکوم به در برخی دعاوی حقوقی اعم از دعاوی خانوادگی همچون مطالبه مهریه، مطالبه وجه چک و پرداخت بدهی به شخص ثالث و … محکوم علیه(کسی که حکم به ضرر او صادر می شود) ملزم به پرداخت مال یا ارزش آن یا وجه نقد می شود. اما

ادامه مطلب
تایید فسخ معامله به علت تدلیس
1

تایید فسخ معامله به علت خیار تدلیس

تایید فسخ معامله به علت تدلیس تایید فسخ معامله به علت تدلیس موضوع بحث امروز ما است 1-تدلیس به چه معنا است؟ 2-آیا می توانیم از شخصی که مرتکب تدلیس گردیده است به اتهام کیفری شکایت کنیم؟ به عنوان مثال کلاهبرداری؟ 3-معنای فوریت در خیار تدلیس چیست؟ 4-آیا پنهان کردن

ادامه مطلب
شکایت از صاحب خانه به علت افزایش اجاره بها
1

مدارک لازم جهت تنظیم سند قطعی در دفترخانه

مدارک لازم جهت تنظیم سند قطعی مدارک لازم جهت تنظیم سند قطعی در دفترخانه اسناد رسمی موضوع بحث امروز ما است. مشاهده می کنیم که در خرید و فروش املاک، بندی در مبایعه نامه درج می گردد با این محتوا که خریدار و فروشنده تعهد می کنند برای تنظیم سند

ادامه مطلب
1

تایید فسخ معامله به علت خیار غبن

تایید فسخ معامله به علت خیار غبن تایید فسخ معامله به علت خیار غبن موضوع بحث امروز ما است. 1-غبن به چه معنا است؟ 2-در تعیین غبن چه شرایطی در نظر گرفته می شود؟ 3-ادعای جهل افراد به غبن چگونه مورد بررسی قرار می گیرد؟ 4-اگر بعد از تایید فسخ

ادامه مطلب
دادخواست نفقه
1

سند شورایی چیست؟

برای این که بدانید سند شورایی چیست ؟ چه مزایا و معایبی دارد؟ این مطلب را مطالعه نمایید. اگر معاملات ملکی انجام می دهید احتمالا عبارت سند شورایی برای شما آشناست. 5 دقیقه مشاوره رایگان و اما سند شورایی چیست؟ این قولنامه یک سند عادی به شمار می رود. سند

ادامه مطلب
بهترین وکیل ایران
1

بهترین وکیل ایران

میخواهید بدانید بهترین وکیل ایران کیست؟ به تبلیغات توجه نکنید! ممکن است هر شخصی در هر رشته و تخصصی خود را بهترین بداند! یا بهترین معرفی کند. واقعا بهترین وکیل ایران کیست؟ اصلا چه معیارهایی برای این مسئله وجود دارد ؟ سنگ بنای هر دعوایی تنظیم دادخواست یا شکواییه می

ادامه مطلب
ترک انفاق
1

ترک انفاق

در این مطلب در خصوص بررسی جرم ترک انفاق در خدمت شما هستیم. در عقد دائم پرداخت نفقه به زن بر عهده مرد می باشد. اما نکته اینجاست که لازمه ی آن تمکین زن می باشد. این مسئله یکی از مهمترین تکالیف مرد در قبال همسرش می باشد. البته در

ادامه مطلب
پاسخ به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل (تبادل لوایح)
1

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله استرداد ثمن معامله موضوع بحث امروز ما است. هنگامی که معامله ای انجام می شود خریدار و فروشنده بابت پرداخت ثمن و مبیع با یکدیگر توافق می کنند. اما در مواردی قرارداد روند عادی خود را طی نمی کند و به عللی مثل فسخ و انفساخ و

ادامه مطلب
تغییر اسم مذهبی
1

چطور اسممو عوض کنم؟

شخصی طی تماس تلفنی با نگرانی از ما پرسید چطور اسممو عوض کنم؟ شاید برای شما هم سوال باشد که چرا با نگرانی ؟ زیرا این آقا پس از مراجعه به ثبت احوال متوجه این شدند که در اکثر مواقع ثبت احوال به راحتی حاضر به پذیرش این امر نیست.

ادامه مطلب
ثبت نام ثنا افراد خارج از کشور
1

ثبت نام ثنا افراد خارج از کشور

امروز برای راهنمایی نحوه ثبت نام ثنا افراد خارج از کشور همراه شما هستیم. در این خصوص ابتدا به نکات زیر توجه داشته باشید. 1.تصویر شخص در ثبت نام ثنای برخط یا غیر حضوری وجود عکس شخص در سامانه ثبت احوال ضروری است. اگر پیامی حاوی “تصویر شخص یافت نشد”

ادامه مطلب
شرایط صدور ضمانت نامه بانکی
1

شناسه یکتای ملک

شناسه یکتای ملک این مطلب در خصوص شناسه یکتای ملک می باشد. کد یکتا یا شناسه یکتا سند مالکیت یک شماره ی 18 رقمی است. این کد در بالای سند مالکیت سمت راست قرار دارد. شماره یکتای سند مالکیت با کد رهگیری ملک تفاوت دارد. کد یکتا ملک به  جهات

ادامه مطلب
اتلاف یعنی چه؟
1

اتلاف یعنی چه؟

اتلاف یعنی چه؟ در این مطلب قصد داریم در رابطه با این که اتلاف یعنی چه و مباحث پیرامون آن صحبت کنیم. اگر برایتان سوال است که اتلاف به چه معناست در ادامه همراه ما باشید. اتلاف یعنی چه؟ واژه ی اتلاف به معنای از بین بردن است. برای درک

ادامه مطلب
صندوق بیمه خسارت بدنی
1

گرفتن خسارت از صندوق بیمه خسارت بدنی

شرایط گرفتن خسارت از صندوق بیمه خسارت بدنی صندوق تامین خسارت های بدنی، یک نهاد عمومی غیردولتی می باشد. چگونگی اداره آن طبق اساسنامه ای است که به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی تهیه میشود. هدف از ایجاد  این صندوق حمایت از زیان دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی

ادامه مطلب
چک صیاد
1

مغایرت میان سامانه صیاد و لاشه چک

مغایرت میان سامانه صیاد و لاشه چک مغایرت میان سامانه صیاد و لاشه چک موضوع بحث امروز ما است. اصلاحات قانون گذار در سال 1397 در قانون چک بسیار گسترده می باشد و در بسیاری موارد خلاف عرف چندین ساله بازار معاملات و عرف میان مردم و تجار است مهم

ادامه مطلب
1

مهریه در عقد موقت با وجود عدم تمکین

مهریه در عقد موقت با وجود عدم تمکین مطالبه مهریه در عقد موقت علی رغم عدم تمکین زن موضوع بحث امروز ما است. طبق ماده 21 قانون حمایت از خانواده برای استواری روابط خانوادگی نظام حقوقی ایران، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد

ادامه مطلب
حضانت فرزند
1

شهادت دروغ

شهادت دروغ و مجازات آن امروز در خصوص مطلب شهادت دروغ در خدمت شما هستیم. در ابتدا باید بدانید شهادت یعنی به نفع یا ضرر دیگران در دادگاه گواهی دهیم. اگر این امر به صورت کذب باشد گاهی تاثیر زیادی بر نتیجه نهایی دادگاه می گذارد. پس شهادت دروغ، در

ادامه مطلب
چک صیاد
1

الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد

الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه صیاد الزام به ثبت چک در سامانه صیاد موضوع بحث امروز ما است. با توجه به آمار بالای صدور چک برگشتی در نظام بانکی ایران، قانون گذار در سال ۱۳۹۷ با اصلاح مقررات قانون چک موارد جدیدی را به نفع دارنده چک

ادامه مطلب
1

برائت

برائت برائت به معنای بی گناه بودن و پاک بودن از هر تهمت و عیب  میباشد. و در اصطلاح حقوقی به معنای بی گناهی افراد می باشد  به صرف یک اتهام و تا قبل از اینکه ادله لازم برای ثابت شدن اتهام به دادگاه ارائه گردد نباید فرد را مجرم

ادامه مطلب
وکیل تخلیه ملک فوری
1

ثبت نام ثنا

ثبت نام ثنا نحوه ثبت نام ثنا، با ورود به سایت قوه قضائیه و از طریق گزینه ثبت نام برخط شخص حقیقی است. اطلاعات مورد نیاز برای ثبت نام ثنا، وارد کردن اطلاعات مربوط به کد ملی، تاریخ تولد، شماره سریال شناسنامه متقاضی و اطلاعات تماس و نشانی، ضروری ی

ادامه مطلب
خسارت معنوی چیست
1

خسارت معنوی چیست و نحوه مطالبه آن چگونه است؟

خسارت معنوی چیست و نحوه جبران آن چگونه است؟ امروز در خصوص این که خسارت معنوی چیست در خدمت شما هستیم. خسارت معنوی بر خلاف خسارت مادی در گذشته مورد قبول محاکم و مراجع قضایی نبوده است. اغلب بر این باور بودند که خسارت معنوی غیر قابل جبران است. و

ادامه مطلب
پرداخت خسارت معنوی
1

پرداخت خسارت معنوی

نمونه رای در خصوص پرداخت خسارت معنوی امروز با نمونه رای در خصوص محکومیت به پرداخت خسارت معنوی در خدمت شما هستیم. پرونده کلاسه 9609980228000455 شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصمیم نهایی شماره140068390011869477خواهان ها: خانم صونا آقای رئوفخواندگان: 1.قای اميد 2. آقای مسعودخواسته ها: مطالبه

ادامه مطلب
شرایط صدور ضمانت نامه بانکی
1

آیا گواهی عدم حضور برای اخذ خسارت قراردادی الزامی است

آیا گواهی عدم حضور برای اخذ خسارت قراردادی الزامی است در نوشته قبلی گفتیم که دفاتر اسناد رسمی الزامی به صدور گواهی عدم حضور ندارند و امتناع سردفتران از صدور گواهی این گواهی کاملاً منطبق با قانون است و نمی توانید به علت امتناع سردفتر از صدور گواهی مزبور و

ادامه مطلب
قرار چیست
1

قرار چیست؟

قرار چیست؟ امروز با بررسی این که قرار چیست و اقسام آن کدامند در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدا معنی قرار را به لحاظ لغوی مورد بررسی قرار می دهیم. سپس به معنای اصطلاحی آن مورد می پردازیم. قرار چیست؟ قرار در لغت، به معنی ثبات و استوار کردن، استحکام

ادامه مطلب
گواهی انحصار وراثت چیست؟
1

وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور

حضور وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور حضور وکیل انحصار وراثت ایرانیان خارج از کشور در زمان طی کردن مراحل پرونده اهمیت خود را نشان می دهد. هنگامی که وراث متوفی،  قصد شرکت در مراحل اداری، قضایی و مالی گرفتن گواهی انحصار را ندارند، می‌توانند داشته باشند. وکیل انحصار

ادامه مطلب
تغییر سن
1

تغییر نام خانوادگی

تغییر نام خانوادگی نام خانوادگی و فامیلی شخص جزء موارد مهم هویتی می باشد که توسط پدر و مادر انتخاب می شود و شخص در آن هیچ دخالتی ندارد و تحت شرایطی و طبق ماده 40 قانون ثبت احوال با تصویب سازمان ثبت احوال کشور تغییر آن امکان پذیر می

ادامه مطلب
ابطال نوبت
1

ابطال نوبت دادگاه و اجرای احکام

ابطال نوبت نحوه ابطال نوبت دادگاه و اجرای احکام موضوع بحث امروز ما است.  سال گذشته و همزمان با شیوع گسترده بیماری کرونا در سراسر کشور و برای پیشگیری از شیوع این بیماری و کم کردن  مراجعه وکلای دادگستری و مردم به دستگاه قضایی، نوبت گیری قضایی برای مراجعه به

ادامه مطلب
وکیل برای جرایم سیاسی
1

وکیل برای جرایم سیاسی

وکیل برای جرایم سیاسی امروز در خصوص وکیل برای جرایم سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم. یکی از حساسترین و مهمترین موضوعات جامعه، در حقوق جزا، جرایم سیاسی و مطبوعاتی است.  اهمیت این موضوع به این دلیل قابل توجه است که دارای دو عنصر مهم می باشد. که یکی برقراری

ادامه مطلب
گواهی ازدواج
1

گواهی ازدواج

گواهی ازدواج چیست؟ پیش از شروع مبحث گواهی ازدواج برای آمادگی ذهنی شما عزیزان در این زمینه سخنی به عنوان مقدمه با شما خواهیم داشت. در اکثر نقاط دنیا، ازدواج امری نیکو برای تشکیل خانواده است. و از جمله سنت های مورد احترام در کشور ما نیز می باشد. پیامبر(ص)

ادامه مطلب
دریافت مرخصی از زندان
1

شرایط دریافت مرخصی از زندان

شرایط دریافت مرخصی از زندان دریافت مرخصی از زندان موضوع بحث امروز ما است. طبق ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری : محکومان در صورت رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی و کسب امتیازات لازم میتوانند. پس از سپردن تامین مناسب ، ماهانه

ادامه مطلب