۱۳۹۸/۰۶/۰۵
تفاوت ازدواج موقت و ازدواج دائم

مختصر تفاوت ازدواج موقت و دائم

مختصر تفاوت ازدواج موقت و ازدواج دائم با اینکه ازدواج دایمی در همه جهان متداول است و افکار عمومی عمل زنا را تقبیح می کند دولتهای […]
مشاوره حقوقی : 789 57 886 - 021