معرفی مراکز دادگستری

استان تهرانآدرس مراکز دادگستری
حوزه ریاست قوه قضائیه تهران خیابان ولیعصر (عج) – خیابان پاستور
تلفن : 2 – 66405170
معاونت قضایی قوه قضائیه تهران- خیابان ولیعصر (عج) – بعد از چهارراه سپه – کوچه سخنور
تلفن : 8 – 66345937
مشاوره حقوقی : 789 57 886 - 021