موسسه حقوقی دادرسان سیمرغ عدالت  متشکل از وکلای با سابقه و متخصصین حقوقی بوده که در شاخه های مختلف حقوق ، اعم از تجارت ، خانواده و کیفری… فعالیت می کنند

  • ارائه مشاوره تخصصی و واقع بینانه با توجه به شرایط پرونده شما
  • ارائه گزارش کامل و جامع در هر مرحله از پرونده
  • امکان همکاری 2 وکیل پایه یک دادگستری به صورت اختصاصی تا پایان کار
  • پیگیری مستمر پرونده تا حصول نتیجه نهایی
  • ارائه بهترین و هوشمندانه ترین راهکار
  • حافظ اسرار موکل
  • دفاع حرفه ای

وکلای دفتر وکالت عدل گر: