عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

ضامن در قراردادهای بانکی

تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی

حدود تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی حدود تعهدات ضامن در قراردادهای بانکی موضوع بحث امروز ما است. آیا در قراردادهای بانکی ضامن فقط مسئول پرداخت دیون مستقیم شخص تسهیلات گیرنده است؟  یا ضامن، سایر دیون شخص تسهیلات گیرنده را نیز ضمانت می کند؟ دیون مستقیم و غیر مستقیم مقصود از…
ادامه مطلب
X