مرور زمان چیست

مرور زمان چیست

مرور زمان چیست

مرور زمان چیست مرور زمان موضوع بحث امروز ما است. مقصود از مرور زمان سپری شدن مدتی است که طبق قانون پس از گذشت آن مدت شخص دیگر حق اقامه شکایت را ندارد و دیگر متهم مورد تعقیب قرار نمی گیرد و اگر حکم قطعی کیفری صادر شده باشد متوقف…
ادامه مطلب
X