عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

گواهی ازدواج

گواهی ازدواج

گواهی ازدواج

گواهی ازدواج چیست؟ پیش از شروع مبحث گواهی ازدواج برای آمادگی ذهنی شما عزیزان در این زمینه سخنی به عنوان مقدمه با شما خواهیم داشت. در اکثر نقاط دنیا، ازدواج امری نیکو برای تشکیل خانواده است. و از جمله سنت های مورد احترام در کشور ما نیز می باشد. پیامبر(ص)…
ادامه مطلب
X