روز: 15 شهریور 1402

فسخ قرارداد به علت تدلیس
عقود و معاملات

فسخ قرارداد به علت تدلیس

این مطلب در خصوص تایید فسخ قرارداد به علت تدلیس می باشد. مبنای حقوقی دادخواست در این مورد چیست؟ هر زمان که یکی از طرفین قرارداد (معمولا شخص فروشنده یا اجاره دهنده ) برای فریب دادن طرف دیگر، یک وصف

ادامه مطلب »
حقوق طرفین در جلسه مزایده
دیگر موضوعات

حقوق طرفین در جلسه مزایده

حقوق طرفین در جلسه مزایده حقوق طرفین در جلسه مزایده موضوع بحث امروز ما است و به سوال های شما در این مورد پاسخ می دهیم. دو طرف مزایده یعنی محکوم له و محکوم علیه (بدهکار و طبلکار) در جلسه

ادامه مطلب »