2020/01/26

توهین ساده با توهین مشدده چه تفاوتی دارد؟

توهین :      توهین در فرهنگ لغتِ معین به معنای «خوار کردن،سبک داشتن ، خواری و خفت» آمده است .  در قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات […]
2020/01/25
شنود مکالمات تلفنی

شنود مکالمات تلفنی از منظر قانون

استراق سمع چیست؟ «استراق» در لغت به معنی دزدیدن، به صورت پنهانی کاری را انجام دادن ، و« استراق سمع» به معنی پنهانی به سخن کسی […]
2020/01/22
چک

سرقت یا مفقود شدن چک

چـک از اسناد تجاری جانشین پول بوده که معرف حق دینی حال یا با وعده کوتاه مدت می باشد که به دلیل کاربرد بسیار آن در […]
2020/01/21
برهم خوردن نامزدی

برهم خوردن نامزدی و مطالبه خسارت

      نامزدی و آثار آن در قانون    تعریف نامزدی : در صورتی که مردی از زنی که خالی از موانع نکاح باشد، خواستگاری نماید که بعدا […]
2020/01/11
تخریب و مجازات آن

تخریب و مجازات آن

تعریف جرم تخریب قانون مجازات اسلامی تعریفی از جرم تخریب ارایه نداده و فقط به ذکر مصادیق جرم تخریب پرداخته است. اما با توجه به کتب […]
2020/01/09
عفو عمومی و خصوصی

عفو عمومی و خصوصی

عـــفـو: در اصطلاح حقوق کیفری ، عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری، مجلس قانون گذاری به منظور موقوف […]
2020/01/05
ضامن

ضامن شدن از بدهکار

ضامن شونده ؟ مطابق ماده 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از این که شخص ، مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده […]
2019/12/23
تمکین و عدم تمکین

اثر تمکین و عدم تمکین زن در نفقه

مسائل پیرامون تمکین و عدم تمکین زن : مرد در اثر عقد دائم مطابق ماده 1106 ق. م  ملکف است در دوران زوجیت  به زن خود […]
2019/11/13
تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع

تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه رسیدگی کننده به جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»،  زمانی می تواند اقدام به صدور حکم محکومیت متهم را  صادر […]
2019/11/06
اجاره به شرط تملیک

اجاره به شرط تملیک چیست؟

اجاره به شرط تملیک چیست؟ اجاره به شرط تملیک عقدی است که  در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط […]
2019/10/31
شرایط استرداد به جهت ایفای ناروا

شرایط استرداد جهت ایفای ناروا

ایفای ناروا بر اساس ماده 302 قانون مدنی در خصوص «ایفای ناروا» می توان گفت، کسی که از روی اشتباه بدون وجود حق و سبب قانونی […]
2019/10/25
کلاهبرداری ثبتی

کلاهبرداری ثبتی

کلاهبرداری ثبتی مصادیق «جرم کلاهبرداری ثبتی» در مواد 107 ،108،109 و دیگر مواد های مرتبط با آنها  به طور دقیق در «قانون ثبت» بیان شده است. […]
مشاوره حقوقی : 789 57 886 - 021