برچسب: آیا اعلام رضایت همسایه باید به صورت رسمی باشد ؟

رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100
آیا اعلام رضایت همسایه باید به صورت رسمی باشد ؟

رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100

رضایت همسایه در کمیسیون ماده 100 در خصوص مبحث مورد نظر اعلام شکایت از طرف ذی النفع که همسایه است در مرجع تجدید نظر کمیسیون مطرح می گردد و این حق را برای همسایه به عنوان معترض به وجود می

ادامه مطلب »