برچسب: آیا ثبت صیغه الزامی است

ثبت ازدواج موقت یا صیغه
آیا ثبت صیغه الزامی است

ثبت ازدواج موقت یا صیغه

ثبت ازدواج موقت یا صیغه ثبت ازدواج موقت یا صیغه موضوع بحث امروز ما است در نظام حقوقی کشورمان با توجه به قوانین ازدواج در اسلام دو نوع ازدواج دائم و موقت پیش بینی شده است اکثر مقرراتی که در

ادامه مطلب »