اظهارنامه

اظهارنامه رد معامله فضولی

اظهارنامه رد معامله فضولی

شخصی ملک شما را بدون اذن به فروش رسانده است و میخواهید بدانید چطور اظهارنامه رد معامله فضولی بنویسید؟ می خواهید در این خصوص آگاهی کسب نمایید؟ می توانید روی کمک ما حساب کنید. ما نمونه ای اظهارنامه جهت رد معامله فضولی برای شما نوشته ایم. مشاهده این متن می…
ادامه مطلب
اظهارنامه چیست

اظهارنامه چیست و چطور تنظیم می شود؟

اظهار نامه چیست و چطور تنظیم می شود؟ اظهارنامه یکی از ابزارهایی است که قانون گذار در اختیار اشخاص قرار داده تا بدون طرح دعوی در محاکم اقدام به اعلام اراده و درخواست خود به طرف مقابل کنند.  و در صورت امکان مسائل فی مابین را حل و فصل نمایند.   در…
ادامه مطلب
X