عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

بازرسی،مأمورانتظامی،تفتیش،اتومبیل

  • صفحه اصلی
  • برچسب: بازرسی،مأمورانتظامی،تفتیش،اتومبیل

بازرسی و تفتیش اتومبیل هاتوسط مأمورین انتظلمی

بررسی حقوقی بازرسی و تفتیش اتومبیل ها توسط مامورین انتظامی و … چگونه است؟ جرم پدیده ای است که نظم عمومی جامعه را دچار اختلال می کند و ضمن جریحه دار نمودن احساسات عمومی، موجب ایجاد حس نا امنی می شود . بدین منظور بایستی از وقوع آن جلوگیری و…
ادامه مطلب
X