برچسب: تغییر اسم

شرایط و نحوه تغییر نام در شناسنامه

شرایط و نحوه تغییر نام در شناسنامه هر شخص می تواند نام خود را یک بار در شناسنامه تغییر دهد. اینکه به اداره ثبت مراجعه کنید یا مراجع قضایی بسته به شرایط متفاوت می باشد. الف_ در رابطه با تغییر

ادامه مطلب »