عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

رضایت بیمار

بیمار و اخذ رضایت او و آثار حقوقی آن

اخذ رضایت و برائت از بیمار و آثار حقوقی آن  مطابق بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲کسب رضایت از بیمار الزامی بوده و هر نوع عمل جراحی یا طبی با احراز شرایط ذیل مجاز است : تحصیل رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی رعایت موازین…
ادامه مطلب
X