مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی

مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی در این مطلب در خصوص مصادف شدن روز تنظیم سند با تعطیلی رسمی در خدمت شما هستیم. فراوان مشاهده می کنیم که در خرید و فروش املاک، بندی در مبایعه نامه درج می گردد  با این محتوا که خریدار و فروشنده تعهد می کنند برای تنظیم سند […]