شکایت بازپرس

شکایت از بازپرس

شکایت از بازپرس

شکایت از بازپرس بازپرس مسئول رسیدگی به دعاوی قضایی و یافتن متهمان و بازجویی از آن ها است. محل کار بازپرس عمدتاً در دادسرا است. با دستور دادستان بازپرس روند رسیدگی به را شروع می کند و روش وقوع جرم و اثبات و یا رد اتهام مجرمان را تعیین می…
ادامه مطلب
X