عدم اجبار رانندگان به رفع اثر از شیشه دودی ماشین

عدم اجبار رانندگان به رفع اثر از شیشه دودی ماشین طبق بخشنامه های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و جدول تخلفات رانندگی استفاده از شیشه دودی به نحوی که راننده و سرنشین قابل تشخیص نباشند تخلف محسوب می شود. پلیس بارها اعلام کرده بود که اگر به تشخیص پلیس راهور از فاصله ۳ متری داخل […]