تنظیم قرارداد

تنظیم قرارداد

روش تنظیم قرارداد می‌تواند سرنوشت اشخاص، شرکت‌ها و کسب و کار‌ها را تغییر بدهد. قرارداد‌ها به دو صورت شفاهی و کتبی تنظیم می گردند. علل عمده مشکلات و اختلافات موجود در حوزه کسب و کار‌ها عدم تنظیم قرارداد به صورت کتبی می باشد. قرارداد‌های کتبی هم گاهی به علت عدم رعایت نکات حقوقی و نگارشی، […]