بذل مهریه و عسر و حرج زن

 بذل مهریه و عسر حرج زن همه ما ضرب المثل ” مهرم حلال، جونم آزاد” را شنیده ام. این اصطلاح […]

بذل مهریه و عسر و حرج زن خواندن نوشته »