عفو رهبری

عفو رهبری شامل چه کسانی می شود؟

عفو رهبری در خصوص حوادث اخیر شامل چه کسانی می شود؟

می خواهیم بدانیم عفو رهبری شامل حال چه کسانی خواهد شد؟ عفو وقتی اتفاق می افتد که شخصی به حبس محکوم می شود، و  ملزم به تحمل مجازاتی طاقت فرسا است و ناچار می‌باشد مدتی را در زندان سپری نماید. اما این موضوع به این معنی نیست که او هیچ…
ادامه مطلب
X