رکورد شکنی ازدواج دختران 10 تا 14 سال در بهار 1400

    رکوردشکنی ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال   طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار، که مربوط به بهار سال ۱۴۰۰ است؛ تعداد ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۴ سال نسبت به بهار سال پیش حدوداً ۳۲درصد افزایش داشته،و به ۹۷۵۳ ازدواج رسیده. از طرفی این آمار فصلی ازدواج برای این رده سنی […]