کاهش سقف مهریه

در روزهای گذشته شایعاتی در خصوص تعیین سقف برای مهریه در مجلس شورای اسلامی و کاهش آن تا ۱۴ عدد […]

کاهش سقف مهریه خواندن نوشته »