اجازه همسر برای خروج از کشور

حتماً می‌دانید،دغدغه ی بسیاری از خانم های متاهل و دخترانی که قصد ازدواج دارند،موضوع اجازه همسر برای خروج از کشور می باشد. با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه یک خانم برای خروج از کشور نیازمند اذن همسرش می باشد. گاهی حتی ممکن است،این قانون باعث از دست دادن، موقعیت های سرنوشت ساز […]