(قاعده حقوقی )آوای الفاظ حقوقی

(قاعده حقوقی) آوای الفاظ حقوقی
(قاعده حقوقی) آوای الفاظ حقوقی

معرفی کتاب آوای الفاظ حقوقی

هانیه عرب در کتاب آوای الفاظ حقوقی، مجموعه کاملی از اصطلاحات و تعبیر های حقوق مدنی، تجاری، بین الملل، قواعد فقهی

آیین دادرسی، مبانی جامعه شناسی و غیره را به طور کامل تشریح کرده است.

اصطلاحات و تعبیرهای موجود در این واژه نامه حقوقی بسیار جامع هستند و به عنوان مرجعی دقیق به شما در این حوزه یاری می رساند.

در بخشی از کتاب آوای الفاظ حقوقی می خوانیم:

قاضی تحکیم: قاضی که طرفین دعوا خود آن را انتخاب می کنند،

قاعده اتلاف: هرکس مال دیگری را تلف کند در مقابل او ضامن است.

قاعده احسان: قواعدی که هم در حقوق جزا و هم در حقوق مدنی کاربرد دارد و از جمله مسقطات ضمان است.

قاعده اقدام: هرکس به ضرر خود نسبت به مالش اقدامی کند دیگران در مورد او دارای ضمان قهری نیستند.

قاعده حقوقی: قاعده فقهی که عمومیت فقهی را ندارد و اخص از قاعده فقهی است.

قاعده فقهی: حکم کلی شرعی.

فهرست مطالب:

فصل اول: حقوق مدنی و مقدمه علم حقوق

فصل دوم: متون، اصول و قواعد فقه

فصل سوم: آیین دادرسی مدنی و کیفری

فصل چهارم: حقوق بین الملل عمومی و خصوصی، سازمان ها و حقوق دریاها

فصل پنجم: حقوق اداری و حقوق کار، مالیه عمومی

فصل ششم: حقوق تجارت

فصل هفتم: بزهکاری اطفال، جرم شناسی و کیفر شناسی

فصل هشتم: حقوق اساسی و مبانی جامعه شناسی

فصل نهم: حقوق جزای عمومی و اختصاصی

فصل دهم: ادله اثبات دعوی و حقوق ثبت

فصل یازدهم: پزشکی قانونی، مالکیت معنوی و حقوق تطبیقی

فهرست منابع

جزئیات:

از: هانیه عرب

ناشر: انتشارات نظری

دسته: کتابهای حقوق عمومی و خصوصی، کتابهای مرجع و دایره المعارف

چاپ: 1393

تعداد صفحات: 178

تاریخ انتشار: 1393

سد ذرایع: سد به معنای جلوگیری کردن است و ذرایع به معنای بهانه هاست (مقدمه حرام) قرار میگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *