دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده

دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده
دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده

معرفی کتاب

 کتاب دعاوی حقوقی چک و سفته به زبان ساده، مواردی از قبیل دادرسی، خسارات،

ضمانت و استرداد چک را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهد.

  دعوی حقوقی مختلفی را می‌توان در خصوص چک مطرح نمود.

که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارت های قانونی

و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است.

مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،

وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضا کننده است است،

بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است، می تواند در این دعوی پیروز گردد. 

از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است

بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، ابطال و بیاعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل، فسخ، انفساخ

و سقوط تعهدات روی دهد.

چک به عنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری، وسیله ای است که اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شکوفایی تجارت و اقتصاد کشور

غیر قابل انکار خواهد بود.

بالعکس، بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است.

و از طرفی عدم کنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجار می گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد کشور بیمار گشته

و سوء استفاده از این اسناد بالا می گیرد.

فهرت مطالب

پیشگفتار

بخش اول: کلیات

بخش دوم: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به مطالبه وجه (مبلغ) مندرج در چک و خسارات قانونی

بخش سوم: دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به ابطال چک، ظهر نویسی، ضمانت و استرداد چک

منابع و مآخذ

جزئیات

از: بهروز سلطانی، افشین دوباش، سعید آیینه بندی، مهران جعفری

ناشر: انتشارات فرزانگان دانشگاه

دسته: کتابهای حقوقی بازرگانی

چاپ: 1397

تعداد صفحات: 188

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *