(مبایعه)موارد حقوقی مبایعه نامه و هرآنچه که باید بدانید

موارد حقوقی مبایعه نامه و هرآنچه که باید بدانید
موارد حقوقی مبایعه نامه و هرآنچه که باید بدانید

مبایعه  نامه چیست؟

عبارت است از بیع نامه که قراردادی است  در رابطه با خرید و  فروش

مالی (این مال می تواند منقول یا غیر منقول باشد) بین خریدار و فروشنده که در مقابل

دادن مال باید پول یا عوض دیگری پرداخت شود.

مبایعه نامه قراردادی است که بین طرفین معامله که خواه این معامله

مال منقول مانند ماشین یا مال غیر منقول مانند ملک باشد منعقد می گردد.

زمانیکه دو طرف معامله بر سر ثمن معامله (مبلغ) آن مال به توافق می رسند

نوبت به نوشتن قرار داد می رسد و اولین شرط برای نوشتن مبایعه نامه داشتن

اهلیت طرفین معامله است و اگر یکی از این موارد را نداشته باشند معامله صحیح نیست

اهلیت طرفین عبارت است از:

بلوغ، عقل، رشد، قصد و رضای طرفین

با نبود یکی از این موارد عقد صحیح نمی باشد.

شرایط تنظیم مبایعه نامه

1- مشخصات کامل و دقیق  طرفین قرارداد با نشانی اقامتگاه آنان

وهمچنین احراز هویت دقیق طرف قرارداد و صلاحیت آنان برای عقد قرارداد(مانند مالک بودن فروشنده)

2-ذکر دقیق ثمن (مبلغ) و بهای مورد معامله(مبیع)

3-زمان قرارداد: هر قراردادی باید یک زمان معین و مشخص شده داشته باشد

یعنی زمان و تاریخ انتقال سند (در صورتیکه مبیع مانند خانه یا اتومبیل دارای سند قابل انتقال در دفتر اسناد رسمی باشد)

و زمان قبض مبیع (تحویل مورد معامله به خریدار) در آن تصریح شده باشد.

4- عاقل و بالغ بودن طرفین قرارداد.

قصد طرفین قرارداد به انجام بیع (صوری بودن بیع مانع نفوذ بیع است مانند شخصی که برای رهایی از پرداخت طلبش به طلبکاران اقدام به فروش اموالش می کند)

ماده 218 قانون مدنی: هر گاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد

دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت.

آزاددانه و آگاهانه بودن معامله و آشنایی اجمالی طرفین قراراداد به قوانین مربوط به موضوع قرارداد.مثلاً شرایط فسخ و اقاله قرارداد.

حضور دونفر شاهد جهت امضای ذیل قرارداد.

تنطیم قرارداد در دونسخه و در صورت نیاز سه نسخه جهت در اختیار فرد سوم قراردادن مانند: مشاور املاک(که فرد سوم در قرارداد ذکر شده)

موارد حقوقی مبایعه نامه و هرآنچه که باید بدانید
موارد حقوقی مبایعه نامه و هرآنچه که باید بدانید

در نتیجه :

مبایعه نامه بین طرفین معامله چه منقول و چه غیر منقول باشد تحت شرایطی که ذکر شد منعقد می گردد.

در مبایعه نامه اگر بند یا تبصره برای فسخ معامله تحت شرایطی که طرفین مقرر می کنند نباشد یا اینکه طرفین اقدام به اسقاط خیارات کرده باشند

در صورت پیش آمدن مشکل حق فسخ معامله را ندارند.

مبایعه نامه باید نزد مشاور املاک و یا وکلا تنظیم شود.

ماده 10 قانون مدنی: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند

در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.(درصورتیکه مبایعه نامه دستی باشد)

در مبایعه نامه و هر قراردادی که بین افراد و شخص حقیقی و حقوقی منعقد می گردد لزوم حضور

یک وکیل احساس می شود تا از مشکلاتی که امکان وقوع آن در آینده وجود دارد پیشگیری شود و گروه وکلای دادرسان آماده ارائه کلیه خدمات حقوقی می باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا