(قراردادکار)قوانین کار و بیمۀ تأمین اجتماعی

(قردادکار)قوانین کار و بیمۀ تأمین اجتماعی
(قراردادکار)قوانین کار و بیمۀ تأمین اجتماعی

معرفی کتاب

تعاریف کلی
ماده 1- کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، شرکتهای تولیدی،

صنعتی، خدماتی، کشاورزی، مؤظف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2- کارگر به کسی گفته میشود که به هر عنوان شغلی

در مقابل دریافت مزد و مزایا به درخواست کارفرما مشغول به کار می باشد.

ماده 3- کارفرما شخص حقوقی یا حقیقی می باشد که کارگر به درخواست

او در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار میکند و کارفرما مسئول کلیه تعهدات در قبال کارگر میباشد.
ماده 4- کارگاه به محلی گفته میشود که کارگر به درخواست

کارفرما در آنجا مشغول بکار باشد از قبیل کارگاه تولیدی، صنعتی،خدماتی،کشاورزی.

ماده 5- کلیه کارفرمایان و کارگران و کارآموزان و کارگاهها مشمول مقررات قانون کار میباشند.

ماده6- اجبار افراد به کار معین و بهره کشی ممنوع میباشد.

و تمام مردم کشور از هر قوم و نژاد و زبان و همچنین مرد و زن بطور یکسان از حمایت

قانون برخوردارند و هرکس حق دارد شغلی که مایل است انتخاب نماید

(بجز اینکه مخالف اسلام، مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد)
قراردادکار
1-تعریف قراردادکار و نحوه و شرایط انعقاد آن

ماده7- قراردادکار عبارتند از قرارداد کتبی و یا شفاهی که کارگر در قبال دریافت

حقوق و مزایا، کاری برای مدت معین یا دائم برای کارفرما انجام میدهد.

تبصره 1: حداکثر مدت قراردادها برای کارهای غیرمستعمر توسط وزارت

کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2: درکارهای مستعمر و دائمی درصورتی که مدت قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.

تبصره 3: قراردادهای بالای30 روز باید بصورت کتبی و در فرمهای استاندارد

که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه می شود منعقد گردد.
تبصره 4: کارفرمایان مؤظفند به کارگران با قرارداد موقت نسبت

به کارکردشان طبق آخرین حقوق مزایای پایان کار (حق سنوات ) پرداخت نمایند.

ماده 8- تمام شروط قرارداد باید طوری تنظیم گردد که برای کارگر امتیازات و مزایا کمتر از قانون کار منظور
نگردد.

ماده 9- در زمان بستن قرارداد صحت قراردادکار با رعایت شرایط زیر الزامی می باشد.

الف: مشروعیت قراردادکار

ب: معین بودن موضوع قراردادکار

ج: عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در انجام کار معین

ماده10- قراردادکار علاوه برمشخصات طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد.

الف: نوع کار یا حرفه یا وظیفه شخص مشخص باشد

ب: حقوق و مزایا

ج: ساعات کاری و تعطیلات و مرخصیها

د: محل انجام کار

ه: تاریخ انعقاد قرارداد کار

و: مدت قرارداد کار ( چنانچه کار برای مدت مشخصی باشد)

ز: شرایط و نحوه فسخ قرارداد

ح: موارد دیگر( عرف یا عادتی که در محل کار باشد

فهرست مطالب

بخش اول: قانون کار

فصل اول: تعاریف کلی

فصل دوم: قراردادکار

فصل سوم: شرایط کار

فصل چهارم:ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر

فصل پنجم: اشتغال کارآموزان

فصل ششم: ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ﮐﺎرﮔﺮان

فصل هفتم: مراجع حل اختلاف

فصل هشتم:جرائم و مجازاتها

فصل نهم: قوانین و مقررات گوناگون

فصل دهم: قانون پایه سنوات

بخش دوم: قانون تأمین اجتماعی

فصل اول: تعاریف کلی

فصل دوم: حوادث و بیماریها

فصل سوم: غرامت و دستمزد

فصل چهارم: بارداری و زایمان

فصل پنجم: از کار افتادگی

جزئیات

از: محمد رحمانی

ناشر: انتشارات ارشدان

دسته: کتاب های حقوق عمومی و خصوصی، کتایهای مالی و بیمه

چاپ: 1398

تعداد صفحات: 76

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا