(مستخدمین)کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین

(مستخدمین)کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین
(مستخدمین)کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین

معرفی کتاب

کتاب توقیف حقوق و مزایای مستخدمین در اجرای احکام مدنی

و اجرای اسناد لازم الاجرا، کتابی حقوقی است به قلم احسان سعیدی

صابر که درباره توقیف حقوق و مزایای مستخدمین توضیحاتی می دهد.

این توقیف حقوق، یکی از راه هایی است که قانون گذار برای رسیدن (مستخدمین)

محکوم له به محکوم به در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی نموده است.

کارمنان دولت قشر وسیعی از ارائه کنندگان خدمات عمومی هستند که در برابر

کاری که در چارچوب سازمانهای دولتی و عمومی به جامعه ارائه می کنند. (مستخدمین)

حقوق و مزایایی را دریافت می نمایند. این حقوق و مزایا ممکن است

دقیقاً مطابق کاری که انجام می دهند نباشد.

در کتاب توقیف حقوق و مزایا مستخدمین در اجرای احکام مدنی و اجرای

اسناد لازم الاجرا، مثال هایی برای بهتر درک کردن مسائل حقوقی آورده شده است

برای مثال نمی توان دقیقاً کار ارائه شده یک کارمند دولت را با کارمند دیگری مشابه دانست(مستخدمین)

در حالی که هر دو ممکن است به یک میزان حقوق دریافت دارند.

توجیه این موضوع چنین است که حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت

صرفاً در برابر کاری که آنها انجام می دهند نمی باشد، بلکه چون جنبه حمایتی و تدمین نیز در

پرداخت حقوق ثابت لحاظ گردیده بنابراین کارمند دولت چه به اندازه کافی کار بکن

یا کمتر از وظایف خودش کار کند حقوق خود را دریافت خواهد کرد مگر آن که

کم کاری او در رسیدگی های اداری اثبات شده و با تنبیهات اداری روبه رو شود.(مسخدمین)

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مفاهیم، مبنا و منابع

توقیف حقوق و مزایای مستخدمین

مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: مفاهیم اصلی

الف. اجرای احکام مدنی

ب. اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

ج. توقیف

د. حقوق و مزایا

1. حقوق و مزایا در حقوق اداری

2. حقوق و مزایا در حقوق کار‌

3. منظور از حقوق و مزایا در مواد 96 ق.ا.ا.م و 83 آ.ا.م.ا.ر.ل

هـ . استخدام و مستخدم

1. مفهوم استخدام در حقوق اداری

1ـ1.تعریف مستخدم دولت بر اساس بودجه

1ـ2. تعریف مستخدم دولت بر اساس موقعیت سازمانی مستخدم

جزئیات

از: احسان سعیدی صابر

ناشر: انتشارات تعالی

دسته: کتابهای حقوق عمومی و خصوصی(مستخدمین)

چاپ: 1393

تعداد صفحات: 124

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا