(وسیله ازدواج) ازواج به زبان ساده و تشویق به آن

 

(وسیله ازدواج) ازواج به زبان ساده و تشویق به آن
(وسیله ازدواج) ازواج به زبان ساده و تشویق به آن

معرفی کتاب

سپاس خداى را که تیرهاى اندیشه درباره شگفتیهاى آفرینش او به جایى نرسد،

و عقل و خرد به هنگام تفکر در بدایع نخستینش جز آنکه سرگردان و متحیر بماند،

راه به جایى نبرد، در صورتى که همواره نعمتهاى لطیف

او براى جهانیان یکى پس از دیگرى، چه بخواهند و چه نخواهند استمرار دارد؛

و از جمله الطاف زیبایش آن است که از آب بشرى را آفرید و او را وابسته و خویشاوند قرار داد

و بر مخلوقات شهوت را مسلط کرد تا بدان وسیله ناخواسته وادار

به تولید مثل شوند و از این راه به حکم جبر و بدون اختیار نسلشان باقى بماند؛

وانگهى مساءله انساب را مهم شمرده و به آن ارج نهاده است و بدان وسیله

زنا را حرام داشته و به خاطر منع و جلوگیرى از آن این عمل را سخت زشت شمرده

و ارتکاب آن را هرزگى و کار زشت دانسته است و مردم را به ازدواج دعوت کرده

و به صورت امرى مستحب و فرمانى الهى بر آن تشویق کرده است.

پاک و منزه است خداوندى که مرگ را بر بندگان مقرر فرموده و بدان وسیله آنان را محکوم

به مرگ و در هم شکستگى کرده و از طرفى بذر نطفه ها را در زمین رحمها پراکنده

ساخته و افراد جدیدى از آن به وجود آورده و آن را وسیله جبران مرگ قرار داده است،

تا آنان را آگاه کند که دریاى مقدرات او از لحاظ سود و زیان، خیر و شر، دشوار و آسان،

پیچیده و گسترده، براى جهانیان فیض بخش است.

و درود بر محمّد (ص) که براى بیم و امید دادن برانگیخته شده است و بر آل و اصحاب او،
درودى که حسابگران از عهده شمارش و اندازه آن برنیایند و سلامى فراوان بر ایشان باد!بارى،

براستى که ازدواج پشتوانه دین و خوار کننده شیاطین و در مقابل دشمن خدا دژ استوارى است

و وسیله زیاد شدن افرادى است ک سرور انبیا (ص) بدان وسیله بر دیگر پیامبران مباهات مى کند.(وسیله ازدواج)

بنابراین چقدر بجاست که وسایل ازدواج را فراهم و آداب و سنن آن را حفظ کنند.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: اول در تشویق به ازدواج کرد و ازدواج نکردن

فصل دوم: درباره آنچه از حالات زن و شرایط عقد، باید رعایت شود

فصل سوم: در آداب معاشرت و آنچه در دوام ازدواج دخالت دارد و زن و مردباید مراعات کنند

منابع و مآخذ

جزئیات

از: مهدی صمرزاده، ثریا عباسی جبل، امیر اسدی

ناشر: انتشارات فرزانگان دانشگاه

چاپ:1398

تعداد صفحات: 92

تاریخ انتشار:1398

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *