برچسب: آیا متهم می تواند جواب بازپرس را ندهد

حق سکوت متهم
آیا متهم می تواند جواب بازپرس را ندهد

حق سکوت متهم

حق سکوت متهم حق سکوت متهم موضوع بحث امروز ما است و به سوالات شما در این زمینه پاسخ می دهیم. اشخاصی که برای دفاع از اتهام انتسابی در دادسرا حاضر می شوند از ما سوال می پرسند که آیا

ادامه مطلب »