اجازه،پزشک،درمان،توضیح،درمان

(رضایت)اجازه پزشک از بیمار و انجام کار درمانی

یکی از عناصر اصلی انجام عمل جراحی و معالجات پزشکی که شکل بنیادین و مهمی به خود گرفته، اخذ رضایت از بیمار است. رضایت بیمار به لحاظ تبعات و پیامدهایی که به دنبال دارد، در قلمرو حقوق جایگاه مهمی یافته و در زمره یکی از مقولات مهم در حقوق پزشکی…
ادامه مطلب
X