برچسب: بیمه،کارفرما

کارفرما و بیمه و عدم پرداخت بیمه

پرداخت نکردن بیمه توسط کارفرما ماده ۲ قانون تامین اجتماعی مبلغی را که به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنیم تا از خدمات آن استفاده کنیم را حق بیمه گوید. در کل مبلغ ۳۰ درصد از حقوق باید به سازمان تامین

ادامه مطلب »