عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

تغییر نام کوچک برای دومین بار

شرایط و نحوه تغییر نام در شناسنامه

شرایط و نحوه تغییر نام در شناسنامه هر شخص می تواند نام خود را یک بار در شناسنامه تغییر دهد. اینکه به اداره ثبت مراجعه کنید یا مراجع قضایی بسته به شرایط متفاوت می باشد. الف_ در رابطه با تغییر برخی اسامی در ماده 20 قانون ثبت احوال و دستور…
ادامه مطلب
X