برچسب: رسیدگی،وقت نظارت،وقت احتیاطی،وقت فوق العاده ، وقت خارج از نوبت

(نظارت) وقت نظارت و تفاوت آن با سایر اوقات رسیدگی

وقت نظارت و تفاوت آن با سایر اوقات رسیدگی گاهی اوقات قاضی پرونده جهت رسیدگی به پرونده ای نیازمند وقت بیشتر ، استعلام و بررسی دقیق تر لازم دارد در چنین مواقعی مفهومی به نام «وقت احتیاطی» یا «وقت نظارت»

ادامه مطلب »