عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

شکایت از بانک

چک صیاد

خودداری از پرداخت وجه چک توسط بانک

خودداری از پرداخت وجه چک توسط بانک آیا امکان دارد که در حساب جاری صادر کننده چک، وجه نقد وجود داشته باشد اما بانک از پرداخت آن به مشتری خودداری کند؟ آنچه همه از عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت در ذهن داریم مربوط به کسری موجودی…
ادامه مطلب
X