برچسب: شکایت از بانک

چک صیاد
خودداری از پرداخت وجه چک توسط بانک

خودداری از پرداخت وجه چک توسط بانک

خودداری از پرداخت وجه چک توسط بانک آیا امکان دارد که در حساب جاری صادر کننده چک، وجه نقد وجود داشته باشد اما بانک از پرداخت آن به مشتری خودداری کند؟ آنچه همه از عدم پرداخت وجه چک و صدور

ادامه مطلب »