فروشنده ملک را تحویل نمی دهد

خلع ید با سند عادی

فروشنده ملک را تحویل نمی دهد فروشنده ملک را تحویل نمی دهد. سوالی که بسیاری از خریداران مطرح می کنند و از ما در مورد راه حل آن سوال می پرسند. در کشور ما ملک و املاک و خانه و آپارتمان جایگاه بسیار خاصی دارد چرا که اکثر افراد پس انداز چندین سال عمر خود […]