هر آنچه در مورد قرارداد اَدمین اینستاگرام( مدیریت صفحه اینستاگرام) باید بدانید

 قرارداد مدیریت ( اَدمین) صفحه اینستاگرام لزوم تنظیم قرارداد در تمام امور حقوقی که مشخص کننده حقوق و تکالیف هر دو طرف قرارداد باشد بر هیچ شخصی پوشیده نیست و امروزه کمتر اشخاصی را مشاهده می کنیم که در خصوص قراردادهای مهم کاری و اموال مهمی مانند اتومبیل و منزل صرفا به گفته های شفاهی […]