مزاحمت

شکایت از خودرو مزاحم

شکایت از خودرو مزاحم

با توجه به حجم زیاد وسایل نقلیه در شهرها احتمال انجام جرایم با استفاده از خودرو یا ماشین فراوان شده است و شاهد این هستیم که بعضی اشخاص به دلایل مختلف در زمان استفاده از ماشین، جرایمی را مرتکب می شوند و فکر می کنند چون در خودرو بوده اند، شناسایی و مجازات آنها ممکن نیست ؛ در حالی که بر عکس ، شکایت از طریق پلاک خودرو مزاحم امکان پذیر می باشد .

شکایت از خودرو مزاحم خواندن نوشته »

پیمایش به بالا