عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

نامزدی،برهم زدن نامزدی، استرداد هدایای نامزدی

  • صفحه اصلی
  • برچسب: نامزدی،برهم زدن نامزدی، استرداد هدایای نامزدی

برهم خوردن نامزدی و مطالبه خسارت

      نامزدی و آثار آن در قانون    تعریف نامزدی : در صورتی که مردی از زنی که خالی از موانع نکاح باشد، خواستگاری نماید که بعدا با او ازدواج کند و زن نیز با او موافقت نماید نامزدی گویند. البته در عرف حال حاضر زنی که ازدواج کرده و لیکن…
ادامه مطلب
X