دعوای تقابل

دادخواست نفقه

در خصوص ارائه نمونه دادخواست دعوای تقابل ابتدا لازم است نکاتی را در مورد تقابل بدانید. سپس در ادامه ی متن نمونه دادخواست ها را برای شما قرار میدهیم. معنای تقابل تقابل به معنای مقابل چیزی قرار گرفتن است. و در حقوق به معنی رویارویی دو موضوع است که با یکدیگر ارتباط پایه­ ای دارند. […]