عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

نوبت گیری اینترنتی

ابطال نوبت

نوبت گیری اینترنتی دادگاه و اجرای احکام

نوبت گیری دادگاه نوبت گیری اینترنتی دادگاه و اجرای احکام موضوع بحث امروز ما است. حتما در روزهای اخیر اتفاق افتاده که با گرفتن مرخصی و اختصاص وقت به دادگاه و اجرای احکام مدنی یا کیفری مراجعه کنید  اما کار شما انجام نمی گردد و می گویند تا نوبت نگیری…
ادامه مطلب
X