عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

وکالت کاری در قرارداد مشارکت در ساخت

  • صفحه اصلی
  • برچسب: وکالت کاری در قرارداد مشارکت در ساخت
الزام مالک به اعطای وکالت کاری

الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در قرارداد مشارکت در ساخت

الزام مالک به تنظیم سند رسمی وکالت کاری در قرارداد مشارکت در ساخت الزام مالک به تنظیم وکالت کاری در قرارداد مشارکت در ساخت موضوع بحث امروز ما است. این روزها بسیاری از افراد املاک خود را با انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت در اختیار سازندگان قرار می دهند و…
ادامه مطلب
X