عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

وکیل خوب مهریه

مهریه به نرخ روز

مهریه به نرخ روز الزام قانونی مهریه مهریه به نرخ روز موضوع بحث امروز ما است. مهریه مالی است که به خاطر عقد ازدواج مرد ملزم به دادن آن به زن می شود . البته تعیین میزان مهریه فقط منوط به توافق دو طرف است و زن و مرد می…
ادامه مطلب
X