برچسب: وکیل کیفری

اعتراض ثالث

اعتراض ثالث به رد مال در دادگاه کیفری

اعتراض ثالث به رد مال در دادگاه کیفری اعتراض ثالث به رد مال در دادگاه کیفری موضوع بحث امروز ما است. اغراق نیست اگر بگوییم بیشتر اعتراض ثالث ها در دادگاه کیفری نسبت به رد مال صورت می گیرد. مثلاً

ادامه مطلب »

قتل عمد

قتل قتل عمد مهم ترین جرم علیه تمامیت جسمانی انسان ها است که زندگی و حق حیات را از انسان ها سلب می کند. “مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای اولیای دم و سایر شرایط مقرر در قانون قصاص است”(

ادامه مطلب »

تصادف ساختگی برای اخذ خسارت از بیمه

اخذ خسارت از شرکت بیمه با تصادف ساختگی تصادف ساختگی برای اخذ خسارت از شرکت بیمه موضوع بحث امروز ما است. فردی معتاد به طور عمدی خود را جلوی ماشین پرت می کند و با صحنه سازی تصادف از شرکت

ادامه مطلب »
شکایت از جرم افترا و تهمت وکیل جردن وکیل کیفری در جردن
افترا

نحوه شکایت از جرم افترا و تهمت

غالب افراد این چنین گمان می کنند که شکایت از تهمت و افترا امکان پذیر نیست و اطلاع ندارند که در غالب موارد حق دفاع در برابر افترا و تهمت را خواهند داشت.

ادامه مطلب »