عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر
09981288800
02158784
جردن-بلوار ستاری-پلاک ۳ –واحد ۱۸
عدل گر دادرسان سیمرغ عدالت عدل گرعدل گر

چک صیاد

چک صیاد

چک صیاد

چک صیاد، نوع جدید چک است. طبق مقررات قانون جدید صدور چک از طریق سامانه صیاد و تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی صادر می شود. امتیازات جدید قانون در این خصوص چیست؟ شناسه، رنگ بنفش، امکان اجرای مستقیم و لزوم ثبت در سامانه از ویژگی های آن هستند. روش گرفتن…
ادامه مطلب
X