اجرایی ثبت و حذف پرونده های کاغذی آن

حذف پرونده های کاغذی اجرایی ثبت
حذف پرونده های کاغذی اجرایی ثبت

حذف پرونده های کاغذی اجرایی ثبت از 1400/3/10

مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی در نامه ای به مدیران ثبت کل کشور

دستور دادند به تمام مدیران که از تنظیم و انجام پرونده های فیزیکی خود داری کنند.

و پرونده های کاغذی نداشته باشند، به دلیل اینکه پرونده های اجرایی فیزیکی هزینه در بر دارند.

و با حذف پرونده های فیزیکی این هزینه ها هم حذف می شوند.

و روند پزونده ها نیز سریعتر انجام می گردد.

و دیگر مزیت حذف پرونده های فیزیکی این است که از مفقود شدن پرونده های اجرایی جلوگیری می شود.

و تمام ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف هستند که از تاریخ 1400/3/10 این طرح را اجرا کنند.

عبدالحمید مرادی مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی طی نامه ای به کلیه مدیران ثبت اسناد و املاک استانها

به شماره نامه: 1400/43754 و تاریخ: 1400/3/8 ابلاغ کردند.

که ادارات اجرا، از تشکیل پرونده فیزیکی نسبت به اجرائیه های صادره و تقاضانامه های پذیرش صدور اجرائیه خودداری نمایند

و تا وصل شدن وب سرویس، واگذاری امر ارزیابی اموال و کارشناسان رسمی،

ضمن اسکن و بارگذاری گزارش های کارشناسی و فیش های مربوطه نسبت به نگهداری اصول آنها اقدام لازم معمول گردد.

چند نمونه از مواد قانونیه ثیت اسناد و املاک:

ماده 2- مدیران و نمایندگان  ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند.

اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

ماده 3- در هر اداره یا دایره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.

ماده 4- انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود، بعمل می آید.

ماده 7- دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *